Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων…

Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων...3Καὶ ἐλέγχοντάς τους ἀπολύτως.
Πῶς θά μποροῦσε κάποιος ὅμως νά ἐλέγξῃ τούς ἀστέγους;
Εὔκολα…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πεινασμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ἀπελπισμένοι, κουρέλια καὶ …«ἀποπεμπόμενοι» τῶν πολιτισμένων μας κοινωνιῶν…
Αὐτοὶ λοιπὸν οὔτε ἀντιστάσεις ἔχουν… Οὔτε καὶ …δικαιώματα πλέον…
Ἀπὸ τὴν …«καλή» θέλησιν τῆς πολιτείας ὑπάρχουν.
Καὶ γιὰ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώσῃ αὐτὸ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις, ἔρχεται τώρα νὰ τοὺς κουνήσῃ τὸ δάκτυλο καὶ νὰ τοὺς ἐκβιάσῃ, κανονικότατα, γιὰ νὰ …τσιπαριστοῦν ἤ νὰ …ψοφήσουν.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Οἱ ἄστεγοι, οἱ φτωχοί, οἱ ἐξηρτημένοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ καρτοῦλες παίρνουν καὶ …τσιπάκια καὶ ὅ,τι τέλος πάντων θὰ τοὺς ζητηθῆ, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουν νὰ διασφαλίσουν μερικὲς καλλίτερες στιγμὲς διαβιώσεως.

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ γνωρίζουμε λίγο ἔως πολύ…
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι τὰ σχετικὰ μὲ τὸ πῶς χρησιμοποιοῦνται οἱ ἄστεγοι, ἤ πῶς θὰ χρησιμοποιηθοῦν στὸ μέλλον, πρὸ κειμένου νὰ ἀρχίσουν σιγὰ σιγὰ ὅλα τὰ πειράματα νὰ γίνονται …λογικὴ πραγματικότης (ὅλων) μας.

 

Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων...1πρῶτο θέμα

Γιατί;;;;
Μὰ γιὰ αὐτό:

ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΡΕΣ. Νόμος ἀπαγορεύει τὴν σίτιση ἀστέγων σὲ 33 πόλεις τῶν ΗΠΑ!

Τί συμβαίνει στίς ΗΠΑ εἴπαμε;
Ἀπαγορεύεται, διὰ ποινῆς φυλακίσεως φυσικά, ὁ βοήθεια πρὸς ἀστέγους.
Οὔτε νερὸ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τοὺς προσφερθῇ!!!!

«…Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας εκκλησίας στην Λουιζιάνα όπου την απαγόρευσαν να μοιράζει δωρεάν ποσότητες νερού σε αστέγους αφού δεν είχε την προβλεπόμενη άδεια….»

ΗΠΑ, Ἀπαγορεύουν στοὺς πολίτες νὰ δίνουν φαγητὸ σὲ ἀστέγους..

Πῶς λοιπόν θά σιτισθοῦν καί θά ξεδιψάσουν ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, πού διαρκῶς αὐξάνονται;
Μὴν ἀνησυχεῖται…
Ἔχουν προλάβει πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ …αὐτούς!!!
Ἔχουν δημιουργήσει ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ΜΚΟ, τὶς ὀργανώσεις, τὶς ἑταιρεῖες πρὸ κειμένου τὸ χρῆμα νὰ περνᾷ ἀπὸ τὶς τσέπες κάποιων καί, ἐφ΄ ὅσον θὰ …φιλτράρεται καταλλήλως, θὰ καταλήγη καὶ στοὺς ἀστέγους, ὑπὸ τὴν μορφὴ μίας κουβέρτας ἤ μίας μερίδας τροφῆς. Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς ΟΥΤΕ τὸ εἶδος τῆς τροφῆς θὰ ἐλέγχεται, ἐφ΄ ὅσον θὰ εἶναι …προσφορά, οὔτε τὸ εἶδος τῶν παροχῶν, μὰ οὔτε καὶ τὸ εἶδος τῶν πληροφοριῶν, μέσῳ καρτῶν, ἐμβολίων, μικροτσὶπ καὶ λοιπῶν μέσων παρακολουθήσεως.

«…Ο κύριος Καμίνης λοιπόν, όπως αποκαλύπτει και το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής, χωρίς να έχει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ως άλλος Ντούτσε, ανακοίνωσε προχθές ότι έχει υπογράψει …μνημόνιο συνεργασίας με 4 ΜΚΟ από τον περασμένο Απρίλιο! Μιλάμε για αθλιότητα άνευ προηγουμένου, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι το κόστος ξεπερνά το 1 εκ. Ευρώ!

Ενδεικτικό είναι ότι μία εκ των ΜΚΟ  αποτελεί …οικογενειακή επιχείρηση, με μέλη – συγγενείς μεταξύ τους ενώ η αμοιβή του προέδρου για το προηγούμενο έτος ξεπέρασε τα 80,000 Ευρώ!…»

Ἀπίστευτο σκάνδαλο Καμίνη ἐνῶ ὁ δῆμος καταρρέει

Καί…

«…Ἔλαβα χθς τν πείγουσα νακοίνωσι σχετικς μ τ ΚΥΑΔΑ λλ δν εχα δέα γι τ τκριβς πρόκειται. 

Μία μικρ περιήγησις μως στ διαδίκτυο μ διεφώτισε θαυμάσια.

Πρόκειται γικενο τ κένρο φιλοξενίας στέγων, πομως θ φιλοξενἐὰν θυμμαι καλς περ τος 60 στέγους, τν στιγμ πο στν θήνα μόνον πολογίζονται περισσότεροι π 100.000!!!

Ναί, κάποιος μς κάνει πλάκα! 

Τν μεγαλυτέρα μως πλάκα μς τν κάνει «δήμαρχος»!

διος πο ξήλωσε τ παγκάκια π τν Κλαυθμνος, γι ν μν το χαλον τν θέα!…

….Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διατηρεί κέντρο σιτίσεως, ξενώνες βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας αλλά και πρωτοπόρες δομές για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο και η Αθηναϊκή αγορά….»

Ὁ ὑποκριτὴς Καμίνης!

Ποῦ εἶναι τό ΚΥΑΔΑ;

Μήπως γνωρίζουμε ποιές εἶναι αὐτές οἱ ΜΚΟ;
Μήπως γνωρίζουμε τό ἐάν κάποια ἤ κάποιες ἀπό αὐτές ἔχει σάν ἀντικείμενον τούς ἀστέγους;
Μήπως γνωρίζουμε ἐάν τό ΚΥΑΔΑ ἀνήκει σέ αὐτές;;;;
Μήπως γνωρίζουμε τό ἐάν πράγματι προσφέρῃ κάποιο ἔργο ἤ ἁπλῶς ὑπάρχει γιά νά …ῥουφᾷ τά χιλιάρικα, πού ἔρχονται ἀπό τάς Εὐρώπας καί τελικῶς καταλήγουν στό …κοινό μας …«χρέος»;
Ὄχι, δὲν γνωρίζουμε… Πολλὰ ἀκοῦμε, βλέπουμε, σκεπτόμεθα ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε.
Αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε εἶναι πὼς ἐμεῖς, ὡς ἄνθρωποι, στὴν καθημερινότητά μας, γράφουμε στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων μας τὶς ΜΚΟ τοῦ κάθε Καμίνη καὶ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, ὅταν μποροῦμε. Καὶ φυσικὰ φροντίζουμε νὰ ΜΗΝ πετᾶμε τὸ φαγητὸ ποὺ μᾶς περισσεύει, διότι γνωρίζουμε πὼς κάποιος, ἤ κάποιοι, θὰ τὸ χρειασθοῦν.
Κι ὅλο αὐτὸ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἐμᾶς καὶ τοὺς συνανθρώπους μας, ἔτσι… Γενικῶς. Δίχως τυμπανοκρουσίες, φανφάρες, φῶτα δημοσιότητος καὶ …χρηματοδοτήσεις.
Καὶ δὲν χωροῦν μέσα σὲ αὐτὸ ΜΚΟ, ὀργανώσεις, κέντρα ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου καὶ προβολῆς τῆς ὁποίας ἀνθρωπιᾶς μας. Οὔτε θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ μπῇ κάποιος ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς καὶ στοὺς …κάδους μας.
Ἐκεῖ ἀφήνουμε ὅ,τι ἔχουμε. Καθαρό, νόστιμο, φρέσκο… Καὶ ὅταν ὑπάρχῃ ἐκεῖ φαγητο οἱ ἄνθρωποι ΔΕΝ ἀνοίγουν τοὺς κάδους. Οὔτε στρέφονται σὲ ΜΚΟ ποὺ ἐπιδοτοῦνται, σὰν τὸ ΚΥΑΔΑ, γιὰ νὰ γράφουν ἀριθμούς, ἀλλὰ στὴν οὐσία νὰ μένουν στοὺς …ἀριθμούς. Οὔτε θέλουν οἱ ἔχοντες ἀνάγκη νὰ κοινοποιήσουν περισσότερο τὴν ὅποια δυστυχία τους.
Οὔτε χρειάζεται νὰ τοὺς βγάλουμε ἀπὸ τὴν ἀφάνειά τους. Οὔτε θέλουν τὶς κάρτες τοῦ alexis καὶ τοῦ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ…
Σωστά;

Ἄμ δέ…
Ὁλόκληρη ΜΚΟ ἔστησαν ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο.
Γιὰ νὰ ΜΗΝ ἀφήνουμε τοὺς ἀστέγους καὶ τοὺς ἔχοντες ἀνάγκη στὴν ἀνωνυμία τους καὶ στὴν σιωπή τους.
Μὲ τὶς γνωστὲς πάντα δικαιολογίες…
…προστασία ὑγείας, ὄχι μικρόβια, ἀξιοπρέπεια…
Τοῦ κ@λου τὰ ἑννιάμερα λέω ἐγώ…Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων...2

«…Με αυτόν τον τρόπο το μόνο που -δυστυχώς- καταφέρνουμε είναι:

  1. α) να θέτουμε σοβαρά σε κίνδυνο την υγεία του παραλήπτη μιας και το αφήνουμε σε εξαιρετικά επικίνδυνη πηγή μικροβίων,
  2. β) να δίνουμε κίνητρο στον παραλήπτη να ψάχνει στα σκουπίδια το επόμενο φαγητό του, προσβάλλοντας ακόμα περισσότερα την ήδη χτυπημένη αξιοπρέπεια του,
  3. γ) να αναγκάζουμε τον παραλήπτη να συνδέσει στο μυαλό του το φαγητό, δηλαδή τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη με σκουπίδια και βάσει της ρήσης «είσαι ότι τρως» να τον κάνουμε να νοιώθει ακόμα πιο άσχημα….»

μποροῦμε

Λέει κι ἄλλα… Πολλά… Συγκινήθηκα λέμε…
Καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ θυμήθηκα ἐκεῖνον τὸν ἄστεγο, τὸν σὰν ἀγρίμι, στὸ πάρκο, ποὺ μιλοῦσε μὲ ἀνθρώπους μόνον ὅταν αὐτὸς ἤθελε… Ποὺ ἐδέχετο ὅ,τι φαγητὸ τοῦ προσεφέρετο, δίχως καλὰ καλὰ νὰ λέῃ «εὐχαριστῶ».
Ποὺ ΟΛΟΙ μας σεβασθήκαμε τὶς «παραξενιές» τῆς δυστυχίας του καὶ τὸν ἀφήσαμε στὴν ἀνωνυμία του.
Ποὺ κάποιαν στιγμὴ μᾶς πλησίαζε καὶ κάποιες ἄλλες, ποὺ δὲν ἤθελε κουβέντες, κρυβόταν.
Ποὺ ὅταν βρῆκε δουλειὰ ἦλθε στὸ πάρκο καὶ μᾶς κέρναγε ὅλους, γνωστούς του κι ἀγνώστους, ἔτσι… ἀπὸ χαρά…
Ποὺ ὅταν μιλούσαμε μαζύ του ἦταν μία ὄασις…
Ποὺ ΔΕΝ τὸν ὑποχρεώσαμε στὸ νὰ ἐνταχθῇ ἐκεῖ ποὺ ἐμεῖς θεωρούσαμε σωστό…
Ποὺ πίσω ἀπὸ αὐτὸν ἦσαν δεκάδες, ἤ καὶ ἑκατοντάδες, ποὺ ἐπίσης ἤθελαν τὴν ἴδιαν ἡσυχία μὲ τὸν «δικό μας».
Ποὺ σεβασθήκαμε τὴν ἀνωνυμία του καὶ τὴν δυστυχία του, δίχως περιέργειες κι ἀδιακρισίες, ἡ ὁποία ΔΕΝ χρειαζόταν φῶτα καὶ πολυκοσμία.
Καὶ τώρα ἔρχονται οἱ «μποροῦμε»…
Τρομάρα μας…
Βιομηχανία καὶ στὴν …«προσφορά». Τύπου Καμίνη λέμε…
Καὶ τὰ πειράματα τρέχουν… Παντοῦ καὶ γιὰ ὅλους μας…
Κι ἀν τὶ νὰ κάνουν κάτι οὐσιαστικό, αὐτοὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ σακουλάκι μας…
Τόσος ξεπεσμός πιά;

Ἐγὼ πάντως στὸν κάδο πηγαίνω… Δίπλα του γιὰ τὴν ἀκρίβεια…
Κι ἐὰν τοὺς ἀρέσῃ…

Φιλόνοη

Σημείωσις

Δὲν εἶπα νὰ κάνουμε αὐτό:

Γιατὶ οὔτε θὰ μᾶς ἀφήσουν, μὰ τώρα πιά, οὔτε καὶ μποροῦμε.

Μποροῦν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ …«ἀνθρωπιστές» νὰ κάνουν αὐτό:

Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων...4

Σπίτια ἀπὸ …παλέτες!

Αὐτοί, μὲ τὰ τόσα χιλιάρικα ποὺ μαζεύουν, μποροῦν.
Ἄς καταπιασθοῦν μὲ τὸ νὰ φτιάξουν μερικὰ καταλύματα γιὰ τοὺς ἀστέγους, κι ἄς ἀφήσουν τὸ φαγάκι, ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς μπορεῖ, ἤ ὄχι, νὰ ἀφήσῃ κάπου ἐκεῖ ποὺ θὰ τὸ βροῦν οἱ ἔχοντες ἀνάγκη.
Κι ἐπίσης, ἄς ἀσχοληθοῦν μὲ κάτι μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ, ποὺ θέλουν νὰ …τρυπήσουν κάθε ἄστεγο κι ἄπορο, πρὸ κειμένου νὰ φανοῦν ἀρεστοὶ στὰ ἀφεντικά τους…
Κι ἐπίσης, ἄς ἀρχίσουν σιγὰ σιγὰ νὰ μαζεύουν αὐτά:Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων...6 Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων...5
Πῶς ἀντιμετωπίζονται οἱ ἄστεγοι ἀπό μία πολιτεία;

ποὺ ξεκίνησαν νὰ ξεφυτρώνουν σὲ διάφορες πόλεις, δείχνοντας ἀκόμη μίαν …ὄψιν, τὴν ἄλλην, τῶν …«ἀνθρωπίνων» πολιτειῶν ποὺ πασχίζουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν ὡς ἀναγκαῖον …«καλό»!!!
Ναί, τῆς τσέπης τους…

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Παίζοντας μὲ τὸν πόνο τῶν ἀστέγων καὶ τῶν ἀπόρων…

Leave a Reply