Κι ἐάν αὐτό πού ἔρχεται εἶναι ἡ μόνη μας ἀλήθεια;

Κι ἐάν αὐτό πού ἔρχεται εἶναι ἡ μόνη μας ἀλήθεια;Γι’ αὐτὸ ποὺ σοῦ συμβαίνει δὲν σοῦ φταίει κάποιος!
Ἐσύ, ἀνεκάλυψες τὸ παραμύθι…
Ὁ ἀπὸ πάντα παραμυθιασμένος…
Ἐσὺ καὶ πάλι, μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ παραμυθιοῦ σου, τὸ κάλυψες μὲ ἄλλο παραμύθι…
Ἐσύ,προσπαθεῖς νὰ κάνῃς τώρα τὸ παραμύθι σου ἀλήθεια μὲ νέο παραμύθι…
Ἐσύ,προσπαθεῖς νὰ πείσῃς τὸν ἑαυτό σου πὼς συνήθισες τὸ παραμύθι…
Ἐσὺ τελικά, δὲν μπορεῖς νὰ ζήσῃς χωρὶς τὸ παραμύθι σου!
Καὶ πίστεψες τόσο πολὺ στὸ παραμύθι σου, ποὺ αὐτὸ ἔγινε ἡ μοναδική σου ἀλήθεια!
Τόσο, ποὺ ὅταν ἡ πραγματικὴ ἀλήθεια σοῦ κτυπᾶ τὴν πόρτα ἐσὺ οὐρλιάζεις…
«φύγε!!!… δὲν θέλω ἄλλα παραμύθια στὴν ζωή μου!!!!»…
…ἴσως αὐτὴ να εἶναι καὶ ἡ μόνη σου ἀλήθεια…

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply