Τὸ φῶς!!!!!!

Τὸ φῶς!!!!!!Τὸ αἴτιο τῆς κάθε μορφῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου στὸ φῶς ἀνευρίσκεται.
Στὴν ἐνέργεια ποὺ ἐμπεριέχει καὶ στὰ ὅσα μᾶς προσφέρει.
Δίχως του δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ὑπάρξουμε…
Καὶ δίχως του ὁ κόσμος μας, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸν ἀντιλαμβανόμεθα, ΔΕΝ θὰ ὑπῆρχε.

Μποροῦμε νὰ πιστεύουμε σὲ ὅποιον θεὸ θέλουμε, ἤ νὰ μὴν πιστεύουμε.
Μποροῦμε νὰ υἱοθετοῦμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς θεωρίες, ὀρθὲς ἤ παλαβές.
Μὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀμφισβητήσουμε τὴν ἀνάγκη μας γιὰ τὸ φῶς!!!

Ἄς ἀφιερώσουμε λοιπὸν σήμερα κάποιες στιγμές, λιγοστές, γιὰ νὰ τὸ ἀπολαύσουμε.
Νὰ αἰσθανθοῦμε κομμάτι του καὶ συνέχειά του.
Νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο βαθειὰ δεμένοι εἴμαστε μαζύ του.
Λίγες στιγμές…
Ἴσα γιὰ νὰ μᾶς ζεστάνῃ τὸ χάδι του…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply