Ἡ …«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;

Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;«…Είναι δεδομένο πως οι αποθεματικοί λογαριασμοί δημιουργήθηκαν και χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν από την Τράπεζα της Ανατολής στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού υπάρχουν αρκετές λογιστικές καταστάσεις από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι μόνο!

Υπάρχει λοιπόν η απόφαση, εν ευθέτω χρόνω, να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά της Τραπέζης της Ελλάδος και της Εθνικής Τραπέζης, για την τύχη των αποθεματικών λογαριασμών και οι λόγος είναι πολύ απλός. Οι λογαριασμοί δεν χάνονται! Μπορείς να αρνηθείς ότι έχεις στοιχεία, αλλά από την στιγμή που σου προσκομίζονται ακλόνητα έγγραφα για την δημιουργία τους, οφείλεις να τους βρεις. Διαφορετικά δεν ονομάζεσαι τράπεζα, αλλά στάβλος. Κλείσε τις πόρτες και σε περιμένει η λαϊκή αγορά για να απολαύσεις πεδίον δόξης λαμπρόν….»

 

Η Τράπεζα Ελλάδος ΕΧΑΣΕ αποθεματικό λογαριασμό! – VideoBlog #11

Του Ελευθέριου Ρήνου

Πριν από λίγο καιρό είχαμε ασχοληθεί με την απόφαση της κυβερνήσεως να δεσμεύσει τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων και των περισσοτέρων φορέων που σχετίζονται με το Ελληνικό Δημόσιο. Όποιος από τους φορείς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβερνήσεως της ΕΛΣΤΑΤ και δεν διατηρεί ήδη τα διαθέσιμα του σε ταμείο που να ελέγχεται από το δημόσιο, θα πρέπει να μεταφέρει τα χρήματα, που διαθέτει για τις άμεσες ανάγκες του, στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτή η άτυπη «δέσμευση» των ταμειακών διαθεσίμων έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που ήδη υπεγράφη και εκδόθηκε, ισχύει αναδρομικά από τις 17 Μαρτίου 2015 και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις θιγομένων φορέων και πολιτικών κομμάτων. Την πιο ξεκάθαρη θέση μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες μεμονωμένες αντιδράσεις, πήρε η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντιτάχθηκε στην μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της Βουλής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αρκετοί Δήμοι της χώρας ήδη έχουν συμφωνήσει στην μεταφορά των δικών τους διαθεσίμων. Κοινώς, οι άλλοι ας τα δώσουν, «εμείς» όχι…

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Όπως είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο άρθρο, πρόσφατα έστειλα μια επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ζητώντας πληροφορίες για έναν άλλο, παρόμοιο αποθεματικό λογαριασμό, που δημιουργήθηκε το 1927, μετά από την εφαρμογή αναγκαστικού νόμου. Σύμφωνα με εκείνο το νόμο και για πρώτη φορά, οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να μεταφέρουν μέρος των καταθέσεων, που είχαν σε αυτές οι πελάτες τους, στην Τράπεζα της Ελλάδος, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το κράτος λοιπόν υποχρέωσε τις εμπορικές τράπεζες στην δημιουργία ενός αποθεματικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι τις ημέρες μας.

Στην αίτηση, υπέβαλα και δύο λογιστικές καταστάσεις που δείχνουν τα ποσά που υπήρχαν σε αυτόν τον αποθεματικό λογαριασμό, όπως τον τηρούσε η Τράπεζα της Ελλάδος και υποδείξαμε στην εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος την ακριβή νομοθεσία, με την οποία μεταφέρθηκαν τα διαθέσιμα των τραπεζών σε αυτήν, για να καλύψουν το 12% των καταθέσεων που είχαν δεχθεί από πελάτες.Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;2

Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;3

 

Στην αίτηση, όπως υποβλήθηκε και παραλήφθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 19 Απριλίου, ζήτησα πληροφορίες για τα ακόλουθα:

«α) όπως με ενημερώσετε σχετικά με την ύπαρξη των εν λόγω λογαριασμών της Τραπέζης της Ανατολής, όπως τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΝΔ της 10ης Νοεμβρίου 1927 (Νόμος 3424/1927) και το άρθρο 15 του Νόμου 5076/1931,

β) όπως μου κοινοποιήσετε την κατάσταση των εν λόγω λογαριασμών,

γ) όπως μου παρέχετε αντίγραφα κινήσεως των εν λόγω λογαριασμών από το 1930 έως σήμερα,

δ) όπως με ενημερώσετε, εάν δεν τηρείτε τους συγκεκριμένους λογαριασμούς έως σήμερα, με βάση ποια απόφαση της Τραπέζας σας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής αποδόθηκαν σε τρίτους και ποιοι ήταν αυτοί».

Ολόκληρη η αίτηση είχε παρουσιαστεί στο άρθρο που συνόδευε το 8ο VideoBlog του Banque d’Orient (Δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων δήμων και φορέων στην ιδιωτική “Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία” – VideoBlog #8) και την παραθέτω και σε αυτό το άρθρο.Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;4

Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;5

Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;6

Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;7

 

Κλείνοντας την αίτηση, προσπάθησα να διατηρήσω τα προσχήματα και την ελπίδα ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα τα έκανε «θάλασσα» και σημείωσα: «Σε κάθε περίπτωση, είμαι απολύτως βέβαιος πως η Τράπεζα της Ελλάδος, διασφαλίζει μέχρι σήμερα την ασφάλεια των συγκεκριμένων λογαριασμών, που ανήκουν στο σύνολο των κατόχων μετοχών της Τραπέζης Ανατολής και ως εποπτική αρχή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, θα γνωρίζει την τύχη του».

Μάλιστα, η αίτηση εστάλη και ηλεκτρονικά και σε αυτήν συμπεριέλαβα το παρακάτω συνοδευτικό κείμενο, για να κάνω το αίτημά μου ακόμη πιο ξεκάθαρο:

Αγαπητέ Εκπρόσωπε της Διευθύνσεως του Γενικού Λογιστηρίου της Τραπέζης Ελλάδος,

συνημμένη θα βρείτε την αίτηση μου, στα πλαίσια της ιστορικής έρευνας που πραγματοποιώ για την Τράπεζα της Ανατολής.

Εν ολίγοις, από την έρευνα μου διεπίστωσα προ δεκαετίας περίπου, ότι η Τράπεζα Ανατολής τηρούσε σε εσάς καταθετικούς λογαριασμούς της Τραπέζης Ανατολής, υποχρεωτικά βάσει νόμου, μετά την ίδρυση της Τραπέζης σας.

Το τελευταίο διάστημα, μετά από επαναλαμβανόμενα αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Ελλάδος, το Υπουργείο Αναπτύξεως και άλλες αρχές, διεπίστωσα ότι δεν υπήρξε δέσμευση των λογαριασμών αυτών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, η ίδια η Εθνική Τράπεζα κατά την διάρκεια δικαστικών αγώνων, που δεν προκάλεσα και δεν ήμουν ο ενάγων (άρα πρόκειται περί υποθέσεων που δεν έχουν αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης από εμένα), παραδέχεται ότι δεν υπάρχει απολογισμός της εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής, ενώ έχει απολέσει και την πρωτότυπη Σύμβαση Συγχωνεύσεως των δύο τραπεζών σε κάθε μορφή της.

Με βάση την έρευνά μου, τα ποσά από το σύνολο των συγκεκριμένων λογαριασμών δεν πέρασαν από την ειδική εκκαθάριση της Τραπέζης Ανατολής, επομένως είτε διατηρούνται ακόμη σε εσάς, είτε μεταφέρθηκαν στην Εθνική Τράπεζα.

Με την συνημμένη αίτησή μου, ζητώ την κοινοποίηση / δημοσιοποίηση της καταστάσεως των καταθετικών λογαριασμών της Τραπέζης Ανατολής, που θα έπρεπε να τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως όριζε και ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Με εκτίμηση,
Δρ Ελευθέριος Ρήνος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, παρέλαβα με συστημένο γράμμα την απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος, την οποία παρουσιάζει το banquedorient.org σήμερα.Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;8

 

Με λίγα λόγια η Τράπεζα της Ελλάδος αποποιείται κάθε ευθύνης και απλά σημειώνει πως δεν έχει οποιοδήποτε στοιχείο, που να αφορά το συγκεκριμένο αποθεματικό λογαριασμό. Την απαντητική επιστολή υπογράφει ο Υποδιευθυντής της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργανώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γεώργιος Στούμπος. Βέβαια, εγώ την επιστολή την έστειλα στο Γενικό Λογιστήριο της Τραπέζης της Ελλάδος, μια και αφορούσε συγκεκριμένο λογαριασμό, και όχι στο Human Resources, αφού πολύ απλά δεν έψαχνα δουλειά…

Φαίνεται λοιπόν ότι ο κ. Στούμπος ήταν ο διαθέσιμος για να υπογράψει την απάντηση, σε ένα κείμενο που ξεκάθαρα έχει ετοιμάσει η νομική υπηρεσία της Τραπέζης της Ελλάδος και ειδικότερα ο υποδιευθυντής αυτής κ. Κοντοβαζαινίτης. Στο τέλος της επιστολής, με την οποία η Τράπεζα Ελλάδος για ακόμη μια φορά μας ενημέρωσε ότι δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει το παραμικρό, μας γίνεται και η σύσταση να μην επικοινωνήσουμε ξανά με την εποπτική αρχή, αφού η ενημέρωσή μας έχει εξαντληθεί για το εν λόγω ζήτημα.

Το ωραίο είναι ότι μέχρι τώρα οι μόνες απαντήσεις, που «εξάντλησαν την ενημέρωσή μας», ήταν ότι δεν δύναται να επέμβει η Τράπεζα της Ελλάδος και σε αυτήν δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στην Τράπεζα της Ανατολής. Πάλι καλά που ήθελε να μας ενημερώσει η εποπτική αρχή, γιατί αν δεν ήθελε να μας ενημερώσει, απορώ τι θα μας απαντούσε…

Όταν αποστείλαμε την συγκεκριμένη επιστολή, αναμέναμε κάποια από τις παρακάτω τέσσερις απαντήσεις εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος:

α) «Δεν γνωρίζουμε γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια». Σε αυτό δίναμε μικρή πιθανότητα, γιατί θα έδειχναν αφερέγγυοι και θα ήταν απίστευτο να έχει χάσει ολόκληρη Τράπεζα της Ελλάδος αυτούς τους αποθεματικούς λογαριασμούς.

β) «Ναι, τους αποδώσαμε στην ΕΤΕ». Αυτή η απάντηση θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα λόγω των νομικών ευθυνών της Εθνικής Τραπέζης στην υπόθεση της Τραπέζης Ανατολής και ανάλογα με τα υπάρχοντα στοιχεία, μπορεί να δυναμίτιζε την υπόθεση κατά της ΕΤΕ.

γ) «Τους διατηρούμε ακόμη», γεγονός που θα τελείωνε την υπόθεση υπέρ των μετόχων της Τραπέζης Ανατολής.

δ) «Δεν έχετε έννομο συμφέρον και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με υποθέσεις που έχουν αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», οπότε θα επαναλαμβανόταν η ίδια αίτηση με εισαγγελική παραγγελία για το έννομο συμφέρον, από την στιγμή που είναι δεδομένο το έννομο συμφέρον των κατόχων μετοχών της Τραπέζης Ανατολής.

Και ο νικητής ήταν το Β. Ανάμεσα σε τέσσερις πολύ κακές επιλογές, η Τράπεζα της Ελλάδος αντί να πει «απελθέτω απ΄ εμού το ποτήριον τούτο», το κατάπιε και έγλειψε και τις τελευταίες σταγόνες. Οχυρώθηκε πίσω από την ελεγχόμενη άγνοιά της και καλύφθηκε πίσω από μια ενδεχόμενη παραγραφή, από την στιγμή που εκτιμά πως το «έγκλημα» πραγματοποιήθηκε προ πολλών δεκαετιών και οι αγωγικές ευθύνες της δεν είναι ισχυρές.

Ωστόσο, είναι σαφής η απόφαση των κατόχων μετοχών της Τραπέζης Ανατολής να προχωρήσουν την υπόθεση αυτή σε κάθε επίπεδο, ανοίγοντας κάθε κλειστή πόρτα. Είναι δεδομένο πως οι αποθεματικοί λογαριασμοί δημιουργήθηκαν και χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν από την Τράπεζα της Ανατολής στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφού υπάρχουν αρκετές λογιστικές καταστάσεις από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι μόνο!

Υπάρχει λοιπόν η απόφαση, εν ευθέτω χρόνω, να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά της Τραπέζης της Ελλάδος και της Εθνικής Τραπέζης, για την τύχη των αποθεματικών λογαριασμών και οι λόγος είναι πολύ απλός. Οι λογαριασμοί δεν χάνονται! Μπορείς να αρνηθείς ότι έχεις στοιχεία, αλλά από την στιγμή που σου προσκομίζονται ακλόνητα έγγραφα για την δημιουργία τους, οφείλεις να τους βρεις. Διαφορετικά δεν ονομάζεσαι τράπεζα, αλλά στάβλος. Κλείσε τις πόρτες και σε περιμένει η λαϊκή αγορά για να απολαύσεις πεδίον δόξης λαμπρόν.

Ειδικότερα, τέσσερις είναι οι πιθανότητες που υπάρχουν, σχετικά με την τύχη των αποθεματικών λογαριασμών.

1) Τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι σήμερα και αυτή τους αποκρύπτει, εγκληματώντας κατά των μετόχων της Τραπέζης της Ανατολής.

2) Μεταφέρθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια της ειδικής εκκαθαρίσεως, οπότε θα πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο για την απόδοσή τους. Από την ημερομηνία αυτού του πρωτοκόλλου, θα εξαρτηθούν πολλά για τις νομικές διεκδικήσεις των μετόχων της Τραπέζης της Ανατολής.

3) Στα πλαίσια της ειδικής εκκαθαρίσεως, όπως αποφασίστηκε το 1932 από την Τράπεζα Ανατολής και την Εθνική Τράπεζα, ο λογαριασμός υπολογίστηκε στους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για αυτό.

4) Μετά την μεταφορά στην Εθνική Τράπεζα, αυτοί οι λογαριασμοί εξαφανίστηκαν και δεν εμφανίζονται πουθενά, με τεράστιες ευθύνες της Εθνικής Τραπέζης.

Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να υποστηρίζει σήμερα πως έχασε το συγκεκριμένο αποθεματικό λογαριασμό. Επαναλαμβάνω ότι οι λογαριασμοί δεν χάνονται. Δεν είναι ρύζι σε γάμο… Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την δυνατότητα να κωλυσιεργήσει και αυτό κάνει, γιατί τα δύο από τα παραπάνω τέσσερα σενάρια είναι καταστροφικά για την Εθνική Τράπεζα, ενώ το τρίτο που θα την διευκόλυνε δεν μπορεί να το επικαλεσθεί, γιατί δεν ακολούθησε την νόμιμη οδό και δεν κατέγραψε το παραμικρό.

Επειδή όμως τα παραπάνω σενάρια είναι και τα μόνα λογικά – υπάρχει πάντα το σενάριο οι εξωγήινοι να τα έστειλαν στον πλανήτη του Χαλκού, αλλά δεν ονομάζομαι Λαμπράκης ή Σώρρας – κάποιος έχει ένα «πτώμα» στο υπόγειο του. Και σύντομα θα πιαστεί με το «πτώμα» στα χέρια, αν δεν προσέξει. Η εκτίμηση μου είναι ότι, μετά από κάποιες κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ζητηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα η διερεύνηση αυτής της σκοτεινής υποθέσεως και ας αποφασίσουν η ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η ιδιωτική Εθνική Τράπεζα ΑΕ ποιος από τους δύο θα πρέπει να θυσιασθεί αυτή την φορά.

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι κανείς Δήμος και κανείς φορέας, που συμφώνησε στην μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν μπορεί να νοιώθει ασφαλής με τέτοιες «περίεργες» απαντήσεις, που δεν αρμόζουν ούτε σε παιδάκια που παίζουν «Monopoly».

Βρίσκομαι στην δυσάρεστη – ή ευχάριστη – θέση να γνωρίζω τι ακριβώς έγιναν τα αποθεματικά της Τραπέζης Ανατολής, όπως ετηρούντο στην Τράπεζα της Ελλάδος, με στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και λογιστικές καταστάσεις της ίδιας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η μόνη συμβουλή μου σε ανθρώπους, όπως ο κ. Στούμπος, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά και δεν έχω το παραμικρό προσωπικό θέμα μαζί του – την δουλειά του κάνει άλλωστε – είναι να προσέχουν που βάζουν την υπογραφή τους.

TO ΕΝΔΕΚΑΤΟ BINTEO TOY BANQUE D’ORIENT VIDEO BLOG

Τα παραπάνω αναλύονται στο ενδέκατο βίντεο της σειράς του Banque d’ Orient Video Blog, με το οποίο παρουσιάζουμε ιστορικά δεδομένα και οδηγούμαστε στο διεθνές ντοκιμαντέρ για την Τράπεζα της Ανατολής.

 https://www.youtube.com/watch?v=W37ktPgLpfU
 

«Let’s see how deep the rabbit hole goes»…

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΒΟΜΒΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στο σημερινό βίντεο παραθέτω και την απαντητική επιστολή της Τραπέζης της Ελλάδος στο ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων). Όπως σημειώνουν τα μέσα ενημερώσεως «ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όσους δημάρχους, περιφερειάρχες και διοικητές οργανισμών αποφασίσουν ή υποχρεωθούν να εφαρμόσουν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την μεταφορά των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει η ίδια η κεντρική τραπεζική Αρχή, αποποιουμένη έτσι τις τυχόν προκύπτουσες ποινικές ευθύνες σε περίπτωση αθετήσεως των υπεσχημένων από πλευράς του Δημοσίου»!

Στο έγγραφο με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2015, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει: «Είναι αυτονόητο ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην οικεία ομάδα περιουσίας είναι να υποστούν ζημία από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τις ανωτέρω συναλλαγές (σ.σ.: repos)».

Δηλαδή, εάν κάτι πάει στραβά (σ.σ.: «κούρεμα», περιορισμένη στάση πληρωμών, πιστωτικό γεγονός κ.τ.λ.), η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε για το επιτοκιακό κέρδος, ούτε φυσικά για το εύρος των απωλειών που θα υποστούν οι πελάτες της, εν προκειμένω δήμοι, περιφέρειες και οργανισμοί.

Η Τράπεζα της Ελλάδος το κάνει ακόμη πιο συγκεκριμένο, αναφέροντας ότι: «κάθε συναφής με την διαχείριση της εν λόγω ομάδας περιουσίας (repos) πράξη διενεργείται αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η αμοιβή της Τραπέζης της Ελλάδος προσδιορίζεται στην σχετική σύμβαση με το Δημόσιο και επιβαρύνει το σύνολο της ομάδας περιουσίας».

Και συνεχίζει, λέγοντας ευθέως ότι: «Είναι σαφές πως η τρέχουσα αξία των μερίδων που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη ομάδα περιουσίας (repos) θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία, εφόσον το ελληνικό Δημόσιο εκπληρώνει εγκαίρως, προσηκόντως και στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του»

Πραγματικά ελπίζω σε λίγα χρόνια από σήμερα, να μην λάβουν οι Δήμοι και οι Φορείς μιαν αντίστοιχη επιστολή, σαν αυτή που έλαβα από την Τράπεζα της Ελλάδος και να τους λέει ότι μετά από έρευνα δεν ανευρέθησαν στοιχεία για τα αποθεματικά τους. Γιατί οι κακές συνήθειες, δεν κόβονται εύκολα…Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;9

Ἡ ...«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;10

 

τράπεζα Ἀνατολῆς

(Visited 71 times, 1 visits today)




One thought on “Ἡ …«Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» χάνει λογαριασμούς;

Leave a Reply