Ζοῦμε μίαν …σισύφεια τιμωρία!!!

Ζοῦμε μίαν ...σισύφεια τιμωρία!!!Ῥὲ θὰ ἔλθη ἡ ἡμέρα ποὺ ὁ Τσίπρας ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς βουλῆς θὰ παρακαλάη τὸ κοινοβούλιο νὰ ψηφίσῃ τὰ νέα μέτρα τοῦ 3ου μνημονίου, γιὰ νὰ «μὴν πέσουμε στὰ βράχια» καὶ ὁ Γεωργιάδης, ἀπὸ κάτω, θὰ οὐρλιάζη ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ψηφίσουν αὐτὰ τὰ ἀντιλαϊκὰ μέτρα, ποὺ ἐξοντωνουν τὴν ἀγορά.

Κόσμος θὰ στηρίζη τὴν ἀντιμνημονιακὴ πολιτικὴ τῆς ΝΔ καὶ ὁ Σαμαρᾶς θὰ ὑπόσχεται ὅτι αὐτὸ τὸ μνημόνιο θὰ πρέπη νὰ καταργηθῇ μὲ ἐναν νόμο καὶ ἕνα άρθρο.

Ζοῦμε μιὰ σισύφεια τιμωρία….

Χάρης Ζάβαλος

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply