Τὸ δημοψήφισμα θὰ φέρη συμφορά. Τοῦ Σαράντου Καργάκου.

Τὸ δημοψήφισμα θὰ φέρη συμφορά. Τοῦ Σαράντου Καργάκου.Ἤμουν ὁ πρῶτος –κι ἐνῶ βρισκόμουν στὴν Δ. Γαλλία– ποὺ διακήρυξα ἀνοικτὰ ὅτι τὸ δημοψήφισμα θὰ φέρει συμφορά. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω τὰ ἀκόλουθα:

α) Θὰ δεσμευθοῦν καταθέσεις Ἑλλήνων στὶς εὐρωπαϊκὲς τράπεζες, κάτι ποὺ ἔγινε καὶ μὲ τὶς καταθέσεις Ρώσσων.
β) Μποϋκοτὰζ στὰ ἑλληνικὰ ἀγροτικὰ προϊόντα. Μὲ πρόσχημα κάποιους ὑγειονομικοὺς λόγους τὰ προϊόντα θὰ μπαίνουν σὲ καραντίνα μέχρι νὰ σαπίσουν.
γ) Ἐνδέχεται κάποιες ἑλληνικὲς περιοχὲς ποὺ θὰ πληγοῦν ἰδιαίτερα νὰ κινηθοῦν πρὸς ἀπόσχιση.
δ) Θὰ γίνει ἀκόμη πιὸ δυσχερὴς ἡ θέση τῶν Ἑλλήνων ποὺ κατοικοῦν ἢ ἐργάζονται σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες. θὰ ἀντιμετωπίζονται, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, στὴν Γερμανία κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναζισμοῦ.
ε) Καὶ τί θὰ γίνει, ἂν κάποιος παράφρων ἢ προβοκάτορας προβεῖ σὲ κάποια τρομοκρατικὴ πράξη εἰς βάρος Εὐρωπαίων ἐντὸς ἢ ἐκτός της Ἑλλάδος;
στ) Μιὰ Ἑλλάδα ἀποκομμένη.

Σαράντος Καργάκος

Σημείωσις

Τὸ δημοψήφισμα, ἀπὸ μόνον του, δίχως τὴν ὅποια ἐπιλογή, ναί, θὰ μᾶς ὁδηγήση στὴν ὁλοκληρωτικὴ παράδοσιν.
Ναί, θὰ μᾶς ὑποχρεώση, μὲ τὴν συμμετοχή μας, νὰ ἀποφασίσουμε ἤ τὴν μία καταστροφικὴ ὁδό, ἤ τὴν ἄλλην.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὁ διχασμός. Ἤδη ἡ πόλωσις εἶναι τόσο ὑπερβολική, ποὺ καταντᾶ ἐπικίνδυνη.

Ψυχραιμία Ἕλληνες.
Ἄς μὴν πέσουμε στὴν παγίδα τους.
Στημένο παιχνίδι εἶναι.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply