Ἡρακλῆς κατὰ Νέσσου

Ὁ Ἡρακλῆς μάχεται μὲ τὸν Κένταυρο Νέσσο.Ἡρακλῆς κατὰ Νέσσου

Λεπτομέρεια ἀπὸ λαιμὸ ἑνὸς ἀττικοῦ μελανόμορφου ἀμφορέα, τοῦ Ζωγράφου τοῦ Νέσσου (ἐνυπόγραφο ἀγγεῖο), περίπου 620-610 π.Χ.. Ἀπὸ τάφο τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, Ἀθήνα.

Χλόη

Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο
Herakles fighting the centaur Nessos, identified by inscriptions. Detail from the neck of an Attic black-figure amphora by the Nessos Painter (eponymous vase), ca. 620–610 BC. From a tomb in Piraeus Street, Athens.
Athens, National Museum

(Visited 46 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡρακλῆς κατὰ Νέσσου

Leave a Reply