Ἕνα σκασμένο μπαλόνι…

Ἕνα σκασμένο μπαλόνι...

Δύο παιδάκια ἔπαιζαν μὲ ἕνα μπαλόνι, ποὺ προηγουμένως εἶχαν γεμίση μὲ νερό.
Τὰ παρατηροῦσα ἀφηρημένη…
Κάποιαν στιγμὴ τὸ μπαλόνι ἔπεσε κάτω κι ἔσκασε…
Τὰ παιδάκια τὸ παράτησαν ἐκεῖ… Ἡ μητέρα τους καὶ ὁ πατέρας τους δὲν εἶπαν καὶ δὲν ἔκαναν κάτι, γιὰ νὰ τὸ μαζέψουν…
Τὰ παιδάκια ἔφυγαν…
Ἔμεινα, ἀκόμη ἀφηρημένη, νὰ κυττῷ ἐκεῖνο τὸ μπαλόνι.
Δὲν ξέρω πόση ὥρα πέρασε…
Ἔβλεπα νὰ τὸ προσπερνοῦν πόδια καὶ πόδια.
Παιδιά, ἐνήλικες… Τὸ μπαλόνι δὲν ἐνοχλοῦσε.
Παρέμενε ἐκεῖ, ἄχρηστο σκουπίδι, νὰ …διακοσμῇ τὴν παραλία…
Δὲν τὸ μάζεψα…

Τὸ ἀπόγευμα ξαναπῆγα στὴν παραλία γιὰ νὰ δῷ ἐὰν τὸ μπαλόνι εἶχε …μετακομίση.
Δυστυχῶς ἐκεῖ ἦταν ἀκόμη…
Ἡ οἰκογένεια ποὺ τὸ παράτησε ἀπουσίαζε.
Ἄλλα παιδιὰ πηγαινοέρχονταν καὶ δὲν τοῦ ἔδιναν σημασία…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἦταν ἄχρηστο γιὰ ὅλους…
Ἔφυγα…

Τὴν ἐπομένη ἡμέρα ξαναπῆγα.
Τὸ μπαλόνι ἀκόμη ἐκεῖ. Λίγο πιὸ ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἡμέρα, ἀλλὰ ἐκεῖ.
Ἔσκυψα καὶ τὸ μάζεψα. Τὸ κύτταξα σκεπτική…
Κατάλαβα…
Ἀκόμη πιστεύουμε πὼς διαβιοῦμε σὲ ξενοδοχεῖο καὶ πὼς ἄλλος θὰ καθαρίση γιὰ πάρτη μας…
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀντιλαμβανόμεθα εἶναι πὼς ὅταν κι ἐὰν ἀποφασίσῃ νὰ καθαρίσῃ, θὰ καθαρίση τὰ πάντα.
Κι ἐμᾶς μαζύ…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply