Τελικά ψηφίζουμε ἤ δέν ψηφίζουμε;

Τελικά ψηφίζουμε ἤ δέν ψηφίζουμε;Ἐκλογὲς λέει… Πάλι… (Καὶ πάλι… καὶ πάλι… καὶ πάλι…!!!)
Ὄχι γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ κάποια κυβέρνησις ἐκπρόσωπός μας ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀναδειχθῇ ἕνας ἀκόμη τοποτηρητής τους.

Καὶ τώρα «ἐκλέγουμε» τὸν …τοποτηρητή μας!!!

Μία κακοπαιγμένη παράστασις, μὲ κακοὺς ἠθοποιούς, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἀνοήτους ῥόλους.
Τὸ θέμα μας ὅμως δὲν εἶναι τὸ τὶ κάνουν αὐτοί, ἀλλὰ τὸ τὶ κάνουμε ἐμεῖς.

Ψηφίζουμε; Ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί, τί ἤ ποιόν;
Συμμετέχουμε στό πανηγυράκι τους, ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί, πῶς;
Ἀπέχουμε, ἤ ὄχι; Κι ἐάν ναί μέ τί ὄφελος γιά τό σύνολον;
Διότι αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ κι ὄχι τὰ ὅποια …δικαιώματα ἤ οἱ ὅποιες …ὑποχρεώσεις, διέπουν αὐτὴν τὴν διαδικασία.

Ὑπάρχουν πολλὲς ἀπαντήσεις καὶ ἀκόμη περισσότερες θεωρίες γιὰ τὰ παραπάνω ἐρωτήματα, μὲ τὶς ὁποῖες ἀρνοῦμαι νὰ καταπιασθῶ πλέον.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἕνα: Γιατί;

Γιατί τί;;

  • Γιατί ὑπάρχουν οἱ ἐκλογές; Ποιόν ἐξυπηρετοῦν; Ποιός μᾶς ἐπέβαλε αὐτό τό πολίτευμα κι ὄχι κάποιο ἄλλο;
  • Γιατί αὐτό τό πολίτευμα εἶναι τό καλό καί τά ἄλλα εἶναι κακά;
  • Γιατί τώρα πιά  τά διάφορα παπαγαλάκια ἐπαναλαμβάνουν τίς γραμμές τοῦ κάθε Soros γιά ἀμεσοδημοκρατίες καί λοιπές ἐκδοχές τῆς δημοκρατίας τους;
  • Γιατί ἡ ψῆφος μου τούς εἶναι ἀπαραίτητος;
  • Γιατί «ἑλληνοποιοῦν» ὅποιον τούς …κάτσει, ὅπου τούς κάτσει, πρό κειμένου νά συντηροῦν στρατιές ψηφοφόρων;
  • Γιατί δέν θέλουν σκεπτομένους πολῖτες ἀλλά ἀπόλυτα ἐλεγχομένους ὁπαδούς;
  • Γιατί «ἀπολαύσαμε» δημοψήφισμα πού θεωροῦσε ὡς πλειοψηφία τό 40% τῶν πολιτῶν;
  • Γιατί ὅλοι οἱ «ἐκλεγμένοι» τελικῶς στηρίζουν τίς ἐντολές τῶν τοκογλύφων;
  • Γιατί οὐδέ ἕνας ἀπό αὐτούς ἀμφισβητεῖ τίς ὑπογραφές τῶν προκατόχων τους;

Μήπως τελικῶς, μὲ αὐτά, ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλα πολλά, «νομιμοποιοῦν» τήν μειοψηφία εἰς βάρος τῆς πλειοψηφίας, μέ μίαν ἀμφίεσιν «κοινῆς ἀποδοχῆς»;
Κι ἐάν ναί, ποιός κερδίζει ἀπό ὅλα αὐτά;
Μήπως τελικῶς μέ τήν συμμετοχή μου στίς ἐκλογές νομιμοποιῶ τίς διαδικασίες, ποὺ παραμένουν ἀντισυνταγματικὲς καὶ παράνομες, ἀποδεχόμενη τό οἰκοδόμημα τῆς παραπληροφορήσεως καί τῆς παραποιήσεως τῆς πραγματικότητος;
Μήπως ἐπίσης συνεργῶ στό ἔγκλημα εἰς βάρος μου;
Μήπως ἀθωῴνω ἐπί πλέον κάθε τους ἔγκλημα, ἐφ΄ ὅσον δέχομαι νά «παίξω» καί νά «ξαναπαίξω» σέ παιχνίδι μέ σημαδεμένους παῖκτες καί μέ προδιαγεγραμμένον τόν νικητή;
Μήπως δέν εἶναι καί τόσο …διαφανεῖς κι ἐλέγξιμες οἱ διαδικασίες καί τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα;
Μήπως ἐκτός ἀπό τήν προπαγάνδα, ποὺ μοῦ ἐπιβάλλουν, ἔχουν καί ἄλλους …«ἄσσους» στό μανίκι τους, μέσῳ τῶν διαβρώσεων;

(Στὸ 1:30 μᾶς λέει τὸ παραπάνω κορίτσι κάτι πολὺ σημαντικό!!! Ἀλλοίωσις ἐκλογικῶς ἀποτελεσμάτων…!!! Καὶ δὲν ἐρωτᾶμε ὑπὲρ ἤ κατὰ ποίου!!!)

Καὶ τώρα λοιπόν;;; Τί;;
Ψηφίζουμε ἤ ὄχι;
Ἐὰν ψηφίσουμε εἴμαστε συνένοχοι καὶ συνεργοί.
Ἐὰν ὄχι, ἄλλοι ἀποφασίζουν γιὰ ἐμᾶς, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπισήμως καὶ μὲ τὴν ἀδειοδότησίν μας.
Εἶτε ψηφίζοντας ὅμως, εἶτε  ἀπέχοντας, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι προαποφασισμένο: ἡ ἐπομένη βο(υ)λή τους, ἀλλὰ καὶ ἡ μεθεπομένη, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη ποὺ θὰ ἀκολουθήση, θὰ παίξη, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὸν ῥόλο τοῦ ἐπιτηρητοῦ κι ὄχι τὸν ῥόλο τοῦ κυβερνήτου. Διότι τὰ προτεκτοράτα δὲν χρειάζονται κυβερνήσεις ἀλλὰ τοποτηρητές.
Καὶ τὸ γνωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ …ψηφοφόροι.

Συνεπῶς τὸ ἐρώτημα παραμένει: Γιατί;;
Γιατί νά συντηροῦμε μέ τήν συμμετοχή μας κάτι πού εἶναι σάπιο;
Γιατί νά συμμετέχουμε σέ κάτι πού δέν πιστεύουμε;
Γιατί νά ἐξακολουθοῦμε νά ὑποστηρίζουμε κάτι πού ἔχει ἀποδειχθεῖ, ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανά, πώς εἶναι λάθος;

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ΟΛΟΙ μας εἶναι πὼς μὲ τὴν συμμετοχὴ στὶς ΔΙΚΕΣ τους ἐκλογὲς μᾶς κάνουν αὐτομάτως συνεργοὺς σὲ ὁποιαδήποτε ἀπόφασίν τους καὶ ὑπογραφή τους.
Ἡ ἀποχή μας, ἀπὸ τὴν ἄλλην, τοὺς ἐξουσιοδοτεῖ, ἐμμέσως, ἀλλὰ δίχως τὴν ἐγκρισίν μας, νὰ διαχειρίζονται τὶς ζωές μας ἐλεύθερα καὶ δίχως («νομότυπες») ἀναφορὲς σὲ …δημοκρατίες. Καὶ δὲν θὰ τοὺς ἐνοχλήση οὔτε ἡ ἀποχὴ τοῦ 99,9%, διότι θὰ τὴν ἔχουν …«νομιμοποιήση» πρὶν νὰ συμβῇ. (Ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὸ δημοψήφισμα, ποὺ ἀκόμη καὶ μὲ τὸ 40% «πλειοψηφίας» ἔσπευσαν τὰ τσιράκια τους ΚΚΕ καὶ ΕΠΑΜ νὰ τὸ …νομιμοποιήσουν!!!)
Ἄρα; Τί;
Ψηφίζουμε ἤ ὄχι;
Συμμετέχουμε ἤ ὄχι;

Ἀδυνατῶ νὰ δόσω κάποιαν συμβουλὴ πρὸς τὴν μία ἤ τὴν ἄλλην κατεύθυνσιν, διότι δὲν πιστεύω πλέον σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν διαδικασία καὶ διότι δὲν ἐλπίζω νὰ βγῇ κάτι καλὸ ἀπὸ τὴν κάλπη.
Οὔτε ἡ συμμετοχή, μὰ οὔτε καὶ ἡ ἀποχή, θὰ συμβάλλουν, ἄμεσα, στὴν κατακρήμνισίν τους. (Ἔμμεσα ναί, ἄμεσα ὄχι.)
Ἄλλα εἶναι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν καὶ μὲ αὐτὰ ἀσχολοῦμαι πλέον.
Κι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν δική μας συνειδητοποίησιν, ὡς κοινωνίες, τοῦ σημείου ποὺ τώρα εὑρισκόμεθα καὶ  τοῦ ποῦ πρέπει νὰ φθάσουμε. Κι αὐτὸ συμβαίνει οὔτως ἤ ἄλλως.

Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

Τὸ εἶδος τῶν κοινωνιῶν μας εἶναι λάθος, ἀπὸ ἀρχὴ ἔως τέλους.
Ἡ Ὕβρις ποὺ διεπράχθη, ἀπὸ ὅλους μας, εἶτε μὲ τὴν συνενοχή μας, εἶτε μὲ τὴν ἀνοχή μας, εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἀδιαφορία μας, δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἐξακολουθήσεως πλέον.
Ὁ παρὰ Φύσιν τρόπος διαβιώσεώς μας φθάνει στὸ τελικόν του ὅριον.
Ἡ Φύσις μᾶς δείχνει τὸν δρόμο, γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε, ἀλλὰ ἀκόμη ἐμεῖς πασχίζουμε νὰ προστατεύσουμε κάτι ἀπὸ τὸν παλαιό μας κόσμο, τὸν τελειωμένο.
Τὸ οἰκοδόμημα πέφτει καὶ ἤ θὰ παραμείνουμε ἐντός του, μὲ κίνδυνο νὰ μᾶς πλακώσῃ, ἤ θὰ τὴν …κοπανήσουμε γιὰ νὰ κτίσουμε νέο, γερό, μὲ θεμέλιο τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀλήθεια.
Ἡ προσκόλλησίς μας στὸ παλαιὸ δηλώνει καὶ τὴν ἄρνησίν μας νὰ ἀποκοποῦμε καὶ νὰ τολμήσουμε μόνοι μας, ἔξω ἀπὸ τὰ γνωστὰ καὶ διαβρωμένα συστήματα.
Κι ἐκεῖ εἶναι οἱ ἀπαντήσεις μας. Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ὀφείλει νὰ τὶς ἀναζητήσῃ, ὅπως ὀφείλει νὰ βρῇ καὶ  τὸ πῶς ὁ ἴδιος θὰ διαφύγη.

Ζοῦμε τὶς τελευταῖες στιγμὲς ἑνὸς σάπιου συστήματος, ποὺ γιὰ αἰῶνες διάβρωσε τὰ πάντα, ἀλλοιώνοντας ὅλες τὶς ἔννοιες καὶ ὅλες τὶς φυσικὲς ἀνάγκες.  Αὐτὸ τελειώνει.
Ὀφείλουμε, ἄλλος ταχύτερα κι ἄλλος σιγὰ σιγά, νὰ ξεκινήσουμε καὶ νὰ ξανακτίσουμε τὶς κοινωνίες μας ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ νέες βάσεις καὶ μὲ βασικὸ ὅρο τὴν ἐπικοινωνία.
Συμβαίνει ὅμως ἤδη αὐτό… Κι ἄς μὴν φαίνεται…
Ὑπομονὴ νὰ ἔχουμε καὶ νὰ πιστεύουμε στὸν δικό μας δρόμο.
Ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸν ἔχουμε βρεῖ, θὰ τὸν βροῦμε συντόμως.

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιατί τό παραπάνω ταινιάκι;
Τί θέλει νά μᾶς δείξῃ αὐτή ἡ κοπέλα καί γιατί ἡ μπουμπούκα τήν «ζορίζει» μέ τόσες ἐρωτήσεις;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι πολὺ ἁπλῆ.
Αὐτὸ τὸ κορίτσι εἶναι μία ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τῆς πραγματικότητός μας.
Τὰ ἔχει κάνει ὅλα, τὰ ἔχει δοκιμάσει ὅλα, τὰ ἔχει κρύψει ὅλα κάτω ἀπὸ τὸ χαλὶ καὶ γιὰ 50.000 εὐρόπουλα ἄφησε νὰ φανῇ λίγη ἀπὸ τὴν μπόχα…
Μπόχα ἡ κοπέλα;
Ὄχι… Μπόχα ἡ κοινωνία μας. Ἡ κοπέλα ἁπλῶς εἶναι ἕνα δεῖγμα, ἄριστο δεῖγμα, αὐτῆς τῆς μπόχας.

φωτογραφία

 

 

(Visited 272 times, 1 visits today)
One thought on “Τελικά ψηφίζουμε ἤ δέν ψηφίζουμε;

Leave a Reply