Γιὰ νὰ εἶναι πάντα νεαρὸς ὁ Κόσμος…

Γιὰ νὰ εἶναι πάντα νεαρὸς ὁ Κόσμος...«Πάντα ὅσα ὁρᾷς, ὅσον οὔπω μεταβαλεῖ, ἡ τὰ ὅλα διοικοῦσα φύσις καὶ ἄλλα ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῶν ποιήσει καὶ πάλιν ἄλλα ἐκ τῆς ἐκείνων οὐσίας, ἵνα ἀεὶ νεαρὸς ᾖ ὁ κόσμος»

«Ὅλα ὅσα βλέπεις, θὰ τὰ μεταβάλει μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο ἡ φύση ποὺ διοικεῖ τὰ πάντα, καὶ θὰ δημιουργήσει ἄλλα ἀπὸ τὴν οὐσία τους, καὶ ἄλλα πάλι ἀπὸ τὴν οὐσία ἐκείνων, γιὰ νὰ εἶναι πάντοτε νεαρὸς ὁ Κόσμος»

Μάρκος Αὐρήλιος ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ Ζ. 25

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply