Ξεῤῥιζωμός…

Ξεῤῥιζωμός...
Αἰχμηρὲς φτεροῦγες ἀγγέλων
κόβουν τὴν ἀναδρομὴ
τῆς μνήμης
στὰ δύο.

Νοσταλγίας βήματα
στὸν κόσμο
τὸν παιδικό μου.

Σκαλιὰ μὲ εὔηχο κρότο
Ὁδηγοῦν στὸν χῶρο τῆς καρδιᾶς
θυμίζουν
πυκνὲς ἀπουσίες.

Ἀγαπημένα ἐρείπια
τοῦ ξεριζωμοὺ
θὰ μὲ κυνηγοῦν
μέχρι τὴν ἄβυσσό μου.

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply