Ἡ δική μας γενεὰ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθάνεται ντροπή…

Ἡ δική μας γενεὰ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθάνεται ντροπή...Εἰλικρινά, ἡ γενεά μας θὰ πρέπη νὰ νοιώθῃ ντροπὴ μπροστὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἡμιθέους, ποὺ ἔδωσαν ὅ,τι εἶχαν καὶ δὲν εἶχα;ν, στὸν «Ὑπὲρ Πάντων Ἀγῶνα»!
Ἕναν ἀγῶνα γιὰ κάθε σπιθαμὴ Ἑλληνικῆς Γῆς, εἶτε στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, εἶτε στὴν ἀλβανικὴ ἐπικράτεια…

Καὶ πρέπει νὰ νοιώθῃ ντροπὴ γιατὶ πραγματικὰ εἴμαστε τόσο μικροὶ μπροστά τους…
Γιατὶ φαντάουμε «νᾶνοι» μπροστὰ στοὺς Γίγαντες ποὺ ἔνοιωθαν …ἀτιμασμένοι, διότι ἔχασαν «ΜΟΝΟΝ» τὰ πόδια τους γιὰ τὴν Πατρίδα, ἐνᾦ ἄλλοι ἔδιναν τὴν ἴδια στιγμὴ τὴν ζωή τους…

Ἕνα μεθῦσι θανάτου καὶ ἐθνικοῦ παροξυσμοῦ, ἀπὸ κάποιους γεωργούς, λογιστές, ὀδοκαθαριστές, καθηγητές, ἐμπόρους, ὑδραυλικούς, κουρεῖς κλπ ποὺ μὲ τὸν ἦχο τῆς σειρήνας γύρισαν τὸ βλέμμα πρὸς Βορρᾶ, ἐκεῖ ποὺ ἡ Πατρίδα τοὺς ζητοῦσε τὸ αἷμα τους…

Μεγαλύτερα σκουλήκια δὲν ὑπάρχουν ἀπὸ τοὺς ἐθνομηδενιστές, ποὺ σήμερα προσπαθοῦν νὰ ἐξωῤῥαΐσουν τὸ νόημα τῆς ἡμέρας…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης
28 Ὀκτωβρίου 2014

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply