Ἰταλοὶ αἰχμάλωτοι.

Ἰταλοὶ αἰχμάλωτοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἰταλοὶ αἰχμάλωτοι.

Τρεμπεσίνα, 1941.
Φωτογράφος ὁ Κώστας Μπαλάφας.

φωτογραφία ἀνεμούριον

Χλόη

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply