Σαμαρᾶδες, Μητσοτάκηδες, Τζιτζικώστηδες…

Καί ὁ βασιλόφρων Τζιτζικώστας στό …κόλπο;

Σαμαρᾶδες, Μητσοτάκηδες, Τζιτζικώστηδες...

Ἐντάξει;;;;;;;
Νὰ μὴν λέμε μόνον γιὰ Μητσοτάκηδες, Σαμαρᾶδες καὶ γιὰ τὰ γενόσημα τοῦ Ἀδώνιδος!!! 

Μπαρμπανῖκος

(Visited 194 times, 1 visits today)
Leave a Reply