Μέσῳ Τουρκίας ἐξάγεται τὸ πετρέλαιον ποὺ κλέβει ἡ ISIS!

Δύο Ἕλληνες Ἀκαδημαϊκοί, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Greenwich στὸ Λονδίνο, μὲ μία μελέτη τους δείχνουν πὼς τὸ ISIS ἐξαγάγει τὸ κλεμμένο πετρέλαιο ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ, μέσῳ Τουρκίας!!!

Στὴν οὐσία σὲ ἕνα γράφημα τυλίγουν τὸν Ἐρντογὰν στὴν …λαδόκολλα!!!
(Ἄν ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν ἤξερε, ἄς ῥώταγε…)

 Ἀποδεικνύουν λοιπὸν ὅτι κάθε φορὰ ποὺ τὸ ISIS ἔβαζε στὸ χέρι κάποιαν περιοχὴ μὲ πετρελαιοπηγὲς ἤ Διϋλιστήρια, οἱ ἐξαγωγὲς ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Τσεϊχᾶν στὴν Τουρκία κτυποῦσαν …κόκκινο!!!
Τόσο ἁπλᾶ!!!

Μέσῳ Τουρκίας ἐξάγεται τὸ πετρέλαιον ποὺ κλέβει ἡ ISIS!

Ἡ μελέτη ἔχει τίτλο, καὶ τὴν βλέπετε ἐδῶ: «ISIS EXPORT GATEWAY TO GLOBAL CRUDE OIL MARKETS».

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply