Πορτογαλία, ἡ χώρα ἀποικία τῶν Lidl.

Πορτογαλία, ἡ χώρα ἀποικία τῶν LidlΜὲ ἀφορμὴ ἕνα ντοκυμαντὲρ τῆς γερμανικῆς τηλεοράσεως WDR, ὅπου δείχνει τὸν ῥόλο τῶν γερμανικῶν ἐπιχειρήσεων στὴν Πορτογαλία καὶ ἀναδεικνύει τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ κάποια ἀποικία χαμηλοῦ ἐργατικοῦ κόστους, ἀλλὰ καὶ τῶνπολιτῶν της σὲ «σκλάβους χρέους».

Καὶ νὰ σκεφθῇ κάποιος πὼς οἱ Πορτογάλοι ἦσαν τὰ «καλὰ παιδιά» τῆς ὑποθέσεως, ἀφοῦ ἐφήρμοσαν μὲ ἀκρίβεια καὶ συνέπεια τὰ προγράμματα ποὺ τοὺς ἐδόθησαν, ξεπουλώντας τὰ πάντα ἀπὸ τὴν Δημόσια περιουσία τους, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ μεγαλύτεροι ἐργοδότες τῆς χώρας νὰ εἶναι πλέον οἱ γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις!

Οἱ μεγάλες βιομηχανίες ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὴν Πορτογαλία, ὅπως ἡ Bosch καὶ ἡ Volkswagen, πληρώνοντας μισθοὺς πείνας, στὸ ἕνα τέταρτο τῶν γερμανικῶν, (περὶ τὰ 500-600 € μικτά!) παράγοντας μηχανήματα καὶ αὐτοκίνητα, τὰ ὁποῖα στὴν συνέχεια ἐξάγουν στὴν Γερμανία.
Ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοὶ διεξήγαγαν μίαν ἔρευνα στὴν Πορτογαλία, τῆς ὁποίας τὰ ἀποτελέσματα φαίνονται στὸ ντοκυμαντέρ, δείχοντας πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία, πὼς ἡ χώρα εἶναι πλέον ὑπὸ γερμανικὴ Κατοχή, ἔχοντας χάσει τὴν ἐθνική της κυριαρχία.

Ἑλλάδα ἀκοῦς;

Θεοφανάκης Στέφανος

Δυστυχῶς εἶναι μόνον στὴν γερμανικὴ γλῶσσα:

Musterschüler Portugal

 Σημείωσις

Ἡ Bosh ΔΕΝ εἶναι γερμανικῶν συμφερόντων, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Siemens. Εἶναι συμφερόντων …«περιουσίων».
Ἡ Γερμανία στοχεύεται ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ΔΕΝ εἶναι οἱ Γερμανοὶ ἀλλὰ οἱ …«προστάτες» τους.

Ἄνοδος-Πτώσις καὶ Ἀνάστασις τῆς I.G. FARBEN (α’)

Ἄνοδος-Πτώσις καὶ Ἀνάστασις τῆς I.G. FARBEN (β’)

Ἄνοδος-Πτώσις καὶ Ἀνάστασις τῆς I.G. FARBEN (γ’)

Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα ὅλη ἡ Νότιος Εὐρώπη εἶναι στὰ χέρια ἀδιστάκτων οἰκονομικῶν δολοφόνων, ἡ ἐπίβλεψις, σὲ πρῶτο ἐπίπεδον, γίνεται ἀπὸ τὶς δοτὲς κυβερνήσεις, σὲ δεύτερο ἐπίπεδον ἀπὸ τοὺς ἀκριβοπληρωμένους συμβούλους, τὸ ΔΝΤ καὶ τοὺς τραπεζικοὺς μηχανισμοὺς καὶ σὲ τρίτο ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη».

Robert_Bosch

Robert_Bosch

Φιλονόη

(Visited 275 times, 1 visits today)
Leave a Reply