Κάποιοι ὅμως εἶναι ἄξιοι τῆς Μοίρας τους…

Κάποιοι ὅμως εἶναι ἄξιοι τῆς Μοίρας τους...Σήμερα τὸ πρωΐ, καθὼς περίμενα τὸ ταξί, εἶδα ἕναν ἄστεγο νὰ περιφέρεται μὲ τὴν πραμάτεια του.
Κάτι μοῦ θύμιζε… Ἔσπασα τὸ κεφάλι μου νὰ θυμηθῶ…
Τελικὰ τὸν θυμήθηκα…

Τὸν εἶχα ὡς πελάτη στὴν χρηματιστηριακή.
Ὁ συγκεκριμένος οὐδέποτε ἄκουσε τὶς προτροπὲς ἐμοῦ καὶ τῶν συνεργατῶν μου νὰ «παίζῃ» μόνον ποσοστὸ ἀπὸ τὸ πλεόνασμά του.
Πούλησε σπίτια γιὰ νὰ τὰ ῥίξῃ σὲ ἕνα παιχνίδι, τοῦ ὁποίου τοὺς ὅρους ὅριζαν ἄλλοι.
Διέλυσε τὸν γάμο του.
Καὶ ὡς ἀλαζὼν νεοέλλην, τὰ ἤξερε ὅλα αὐτὸς καὶ ὄχι ἐμεῖς.
Πίστευε πὼς τὸ λογιστικὸ κέρδος εἶναι καὶ πραγματικό.
Πῆρε δάνεια γιὰ νὰ ἀγοράσῃ μετοχὲς ἄλογα, τὰ ὁποία ἀπεδείχθησαν μαῦρες τρύπες.

Δὲν τοῦ ἔδωσα κάτι. Συνήθως δίνω σὲ αὐτοὺς κάτι.
Αὐτὸς εἶναι ἄξιος τῆς Μοίρας του.

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

εἰκόνα

(Visited 301 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κάποιοι ὅμως εἶναι ἄξιοι τῆς Μοίρας τους…

    • Διαφωνῶ. Ἡ πίκρα γιὰ τὴν κατάντια μας (συνολικῶς) εἶναι ποὺ λειτουργεῖ ὡς μοχλὸς γιὰ νὰ γίνουμε καλλίτεροι ἤ χειρότεροι.
      Εἶναι ἄδικο γιὰ τὴν ἴδια τὴν Φύσιν, νὰ φροντίζουμε αὐτοὺς ποὺ τὴν ὑβρίζουν καὶ νὰ ἀγνοοῦμε αὐτοὺς ποὺ τὴν σέβονται. Ἡ λεπτομέρεια, ποὺ κάνει τὴν διαφορά, εἶναι πολὺ μικρή.

Leave a Reply