Γιὰ τὸ …καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος!!!

Γιὰ τὸ ...καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος!!!

Ἡ ἀπίστευτη δύναμις τῆς ἀριστερᾶς νὰ κάνῃ τὸ …μαῦρο ἄσπρο…

Ὑπολογίζεται ὅτι τὰ 80 χρόνια πρὶν τὴν μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση τὸ τσαρικὸ καθεστὼς ἐκτελοῦσε 15 ἄτομα ἐτησίως…
Στὰ μαῦρα χρόνια τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως στὴν Ἰσπανία ἐκτελοῦντο περίπου 150 ἄτομα τὸν χρόνο…

Τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἐπαναστάσεως ἡ ΤσεΚὰ ἐκτελοῦσε περίπου 1000 ἄτομα τὴν ἑβδομάδα ἐνῷ στὰ χρόνια τῆς τρομοκρατίας τοῦ Στάλιν ἐκτελοῦντο 40.000 τὴν ἑβδομάδα!!!

Γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος…
…βεβαίως βεβαίως.

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply