Οἱ μισθοφόροι τῆς ISIS ἀπομακρύνονται ἀλλὰ τὰ θύματά τους ἀκόμη πληρώνουν…

Οι μισθοφόροι αποκεφαλιστές του Ισραήλ μεταφέρονται σε ασφαλείς τοποθεσίες με την βοήθεια και την προστασία του ΟΗΕ, μέσα σε πολυτελή αυτοκίνητα.

Οἱ μισθοφόροι τῆς ISIS ἀπομακρύνονται ἀλλὰ τὰ θύματά τους ἀκόμη πληρώνουν...

Τα θύματα των μισθοφόρων της Νέας Τάξεως πνίγονται στο Αιγαίο, προσπαθώντας να γλυτώσουν από τον …«εκδημοκρατισμό»!!!

Σίγμα

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply