Ὑποχρέωσίς μας νὰ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ τὶς τράπεζες!!!

Ὑποχρέωσίς μας νὰ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ τὶς τράπεζες!!!

Ἀπάντησίς μου σὲ συνάδελφο -μεσολαβήτρια τοῦ συστήματος, ποὺ δίδει σαφεῖς, ἁπαλὲς καὶ μονοδρομικὲς ὁδηγίες, στὸ πῶς νὰ προσκυνήσουν τὶς τράπεζες καὶ τὰ κοράκια-funds οἱ πολῖτες καὶ νὰ κάνουν χαρακίρι οἱ ἐναπομείναντες ὄρθιοι δανειολῆπτες -ἐγγυητές.
(Θὰ βρεῖτε τὴν κατάπτυστη καὶ ἀπάνθρωπη συνέντευξή της στὶς οἰκονομικὲς ἐφημερίδες. Δὲν ἀσχολοῦμαι μαζύ της.)

Ἐπὶ τὸ ἔργον:

«Λυπᾶμαι, ἀλλὰ εἶμαι κάθετα ἀντίθετος μὲ τὰ ὅσα ἀπὸ καθέδρας διδάσκει ἡ συνάδελφος!
Εἶναι ἠθικὸ νὰ δίδονται ὁδηγίες αὐτοχει-ριασμοῦ-αὐτοκτονίας τῶν πλείστων δανειοληπτῶν καὶ ἐγγυητῶν, ὅταν τὰ δάνεια, στὴν πλειονότητά τους βρίθουν ἀκυροτήτων;;;

Ἄν ἐξαιρέσουμε ὅσους δανειολῆπτες καὶἐγγυητὲς εἶχαν τὴν φαεινὴ ἰδέα νὰ ὑπαχθοῦν στὸν νόμο Κατσέλη καὶ κουυσὰ στραβὰ «τραβοῦν τὸν χρόνο ἀπὸ τὰ μαλλιά», μία καὶ μὲ τὸν νέο νόμο (15 Δεκεμβρίου 2015) ὁρίζεται πόσο θὰ τρώη ὁ ἄγαμος, ὅτι μία διμελὴς οἰκογένεια ἐπιτρέπεται νὰ διαβιῇ μόνον μὲ 1.140 εὐρῶ μηνιαίως (!!!!) κ.τ.τ….

Λοιπόν, ἐὰν ἐξαιρέσουμε αὐτοὺς καὶ μόνον, οἱ ὑπόλοιποι δανειολῆπτες – ἐγγυητὲς ὀφείλουν στὸν ἑαυτόν τους νὰ εὕρουν τοὺς καταλλήλους μελετηροὺς καὶ δυναμικοὺς δικηγόρους γιὰ νὰ τσακίσουν τὶς τράπεζες!!!
Ναί, μποροῦν νὰ τσακίσουν τὶς τράπεζες, καθὼς καὶ τὰ κοράκια αὐτά, (ὅπως καὶ ἄν τὰ ὀνοματίσουν στὸν ὡς ἄνω «Νόμο»).

Προσωπικά, χαίρω καὶ ἀγάλλομαι ποὺ θὰ μεταβιβασθοῦν τὰ δάνεια ἤ θὰ γίνη διαχείρισις αὐτῶν ἀπὸ τὰ κοράκια γιατὶ ἔτσι θὰ προσθέσω νέους λόγους ἀκυρότητος στὶς ἀνακοπές, καθὼς καὶσ τὶς ἀγωγὲς τῶν πελατῶν μου ἐναντίον τῶν τραπεζῶν (καὶ τῶν κορακιῶν) ὥστε οἱ πελάτες μου νὰ μὴν πληρώσουν οὔτε ἕνα εὐρῶ!!!»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
Ὁδὸς Γ. Σεφέρεη, ἀριθμὸς 9, 172 34 Δάφνη
Τηλ./Φαξ: 210-6428888
Φορητό : 693-6428888
E-mail : [email protected]

εἰκόνα

(Visited 231 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑποχρέωσίς μας νὰ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ τὶς τράπεζες!!!

  1. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσει ο κόσμος στα νέα έντυπα που στέλνουν οι τράπεζες και αφορούν τον κώδικα “δεοντολιγίας” (η καλύτερα να τον ονομάσουμε απάτης). Οπως αναγράφουν μέσα, θα πρέπει ο δανειλήπτης να δεώσει πλήρη και ειλικρινή στοιχεία (εισοδήματα) και η τράπεζα θα αποφασίσει τι ποσόν θα πρέπει να δίνει κάθε μήνα ο δανειολήπτης στην τράπεζα. Γραφουν δε οτι σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο (δηλ δεν αποσταλεί εντός 15 ημερών το λεντυπο αυτό) θα λάβουν μια δεύτερη και αυστηρή ειδοποίηση με τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν ώς μή συνεργάσιμοι. Εαν δεν γίνει αυτό (πάντα όπως αναγράφει το κ@λοχάρτι τους) υπάρχει περίπτωση να χάσουν ακόμη και την πρώτη κατοικία. Επίσης στις επεξηγήσεις αναφέρει σαν δάνειο “κάθε μορφή οφειλής” (μήπως ενοούν και τις παράνομες?
    Εαν κάποιος πάρει και την δεύτερη ειδοποίηση απο την τράπεζα, να προβεί άμμεσα σε αγωγή για κακοπιστία και τοκογλυφία. Και φυσικά να μην γίνει απολύτως καμία ρυθμιση δανείου διότι αυτόματα συνεπάγεται και αναγνώρηση παράνομου χρέους.

Leave a Reply