Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες; (ἀναδημοσίευσις)

Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες;Ἄς τὸ κάνουμε τότε σωστά!
Ὁλόσωστα!
Ὅπως δὲν τὸ ἔχουμε κάνει ποτὲ ἔως τώρα!

Πῶς γίνεται κάτι τέτοιο; 
Μὲ ἕναν καὶ μόνον τρόπο!
Μὲ τὴν καρδιὰ γεμάτη Ἑλλάδα!
Μὲ τὴν σκέψιν στὸν Ἄνθρωπο!
Μὲ  τὴν  Ἐλευθερία νὰ πλημμυρίζῃ τὸ εἶναι μας! 
Ὄχι μὲ τὴν ἀνάγκη γιὰ βόλεμα, μὲ τὸν «ὠχαδελφισμὸ» καὶ μὲ τὴν σιωπή.

Ἡ ἐλευθερία εἶναι κάτι ποὺ κερδίζεται βῆμα τὸ βῆμα, σκέψιν τὴν σκέψιν, ἡμέρα τὴν ἡμέρα…
Θέλει ἀγώνα, κόπο καὶ πόνο γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξαναβροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας…
Θέλει τίμημα ὑψηλό, ἀλλὰ δίδει καὶ μεγάλες ἀνταμοιβές… Τέτοιες ποὺ ὅμοιες τους δὲν ὑπάρχουν…
Ἀλλὰ καὶ τέτοιες ποὺ λίγοι μποροῦν νὰ τὶς ἀντιληφθοῦν.

Θέλει καρδιὰ γεμάτη Ἔρωτα ἡ πορεία πρὸς τὸν Ἐπανελληνισμό μας…
Κι αὐτὸ δὲν χαρίζεται…
Οὔτε κληροδοτεῖται ἀπὸ γονίδια..
Οὔτε μᾶς προκύπτει κατὰ λάθος…
Ἤ τὸ ἔχουμε, ἤ δὲν τὸ ἔχουμε…
Δὲν θὰ γίνουμε κάτι ποὺ δὲν εἴμαστε..
Οὔτε θὰ ἀλλάξουν οἱ γύρω μας…
Οὔτε θὰ πείσουμε κάποιον…

Μοναχικὴ πορεία…
Δύσβατη…
Κάποιες φορὲς κι ἀδύνατη…
Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ καὶ μᾶς περιμένει…
Καὶ μόνον ἐὰν εἴμαστε ἕτοιμοι θὰ βροῦμε τὸν δρόμο! 

Φιλονόη.  

Πρώτη δημοσίευσις 29 Αὐγούστου 2012

φωτογραφία

(Visited 159 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες; (ἀναδημοσίευσις)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply