Οἱ γυναῖκες τῆς Συρίας πολεμοῦν!!!

Γυναῖκες ἐλεύθερες σκοπεύτριες στὸ τῆς Qamishli Συρίας, προστατεύουν τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ ISIS!!!

(Οἱ ἄνδρες, ὑποτίθεται, ἔφυγαν πρόσφυγες…
Ἀλλὰ οἱ περισσότεροι ποὺ ἔρχονται στὴν Εὐρώπη εἶναι «βαπτισμένοι» Σύριοι, ἁπλᾶ…)

Οἱ γυναῖκες τῆς Συρίας πολεμοῦν!!!

Females Snipers Fighters of Sootoro Assyrian in Qamishli, protect their territory against ISIS

 Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply