Κάποιοι χρωστοῦν…

27 Φεβρουαρίου 1953: ὑπογράφεται στὸ Λονδίνο μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἡ συμφωνία γιὰ τὴ διαγραφὴ τοῦ γερμανικοὺ χρέους, ποὺ ἔθεσε τὰ θεμέλια γιὰ τὸ μετέπειτα «οἰκονομικὸ θαῦμα» τῆς Γερμανίας…

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι…
Καλὰ κάναμε…ἢ καλὰ νὰ πάθουμε…

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply