Εἰσερχόμεθα σὲ νέαν περίοδο «ὑψηλῆς ἀνωμαλίας»

 

Εἰσερχόμεθα σὲ νέα περίοδο «ὑψηλῆς ἀνωμαλίας»!Εἰσερχόμεθα σὲ νέαν περίοδο «ὑψηλῆς ἀνωμαλίας»

Πέρυσι, τέτοιον καιρό, ἔλεγαν οἱ ἀριστερομπάχαλοι: «ἐπίκειται συμφωνία ἐντὸς τῶν ἡμερῶν».

Τώρα λέν: «ἐπίκειται ἀξιολόγησις ἐντὸς τῶν ἡμερῶν».

Ὀξύνουν δὲ τὰ πράγματα ἀκόμη περισσότερο μὲ τὴν Εὐρώπη, ἐνεργώντας μονομερῶς μὲ νομοσχέδια τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ φέρουν, ἂν θέλουν νὰ  εἶναι συνεπεῖς πρὸ τὶς προηγηθεῖσες συμφωνίες…

Μ’ ἄλλα λόγια εἰσερχόμεθα σὲ νέα περίοδο, νέας καὶ δραματικοτέρας ἀνωμαλίας, ἀπὸ πέρυσι, ποὺ θὰ εἶναι καὶ ἡ τελική, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες, ἴσως καὶ μὲ ἐγχείρημα ἀριστερῆς δικτατορίας κατὰ τὸ Φθινόπωρο, ἀφοῦ θὰ ἔχουν ἐντέχνως ὠθήσει τὴν κοινωνία νὰ τὴν ἀποδεχθῇ!!!!

Ὑπερβολή; Μακάρι!!!!

Τρύφων Ὀλύμπιος

εἰκόνα

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply