Ὁ «Αὐτόματος Δημοσιονομικὸς Προσαρμογεύς»!!!

Τὸ μοναδικὸ μέλημα μίας ἐγκαθέτου συγκυβερνήσεως δοσιλόγοων προδοτῶν, εἶναι τὸ πῶς θὰ βαπτίζουν τὴν κάθε νέα προδοσία τους, τὸ κάθε νέο ξεπούλημα, τὴν κάθε νέα κλεψιά τους.
Ἔχουν πεῖ ναὶ σὲ ὅλα, γιὰ τὸ 4ο μνημόνιο καὶ σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ ὄνομα τῆς νέςα ἀντισυνταγματικῆς ἀθλιότητός τους, γιὰ νομοθέτηση τῆς αὐτομάτου περικοπῆς μισθῶν καὶ συντάξεων, θὰ εἶναι ὁ «Αὐτόματος Δημοσιονομικὸς Προσαρμογεύς»!!!

Ὁ «Αὐτόματος Δημοσιονομικὸς Προσαρμογεύς»!!!

Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι πούστικη ἔμπνευσις!!!
Οἱ ἴδιοι πούστηδες παραδέχοντο μέχρι ἐχθές, ὅτι δὲν μποροῦν νὰ νομοθετήσουντόσο ἀκραία ἀντισυνταγματικὴ διάταξη!!!

Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι στρατηγικὸς σχεδιασμὸς νέας ἐσχάτου προδοσίας!!!
Καὶ ἡ ἡγεσία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, παίζει ψευτοπόλεμο στὶς Οἰνοῦσες, γιὰ νὰ σωθῇ πολιτικὰ ὁ συγΚαμμένος ὄλεθρος!!!

Μπαρμανῖκος

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply