Μπανανίας …«δημοκρατία»!!!

Ἀθάνατη ἑλληνικὴ «δημοκρατία»…

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν, στὴν Χαλκίδα διεξάγεται τὸ πανευρωπαϊκὸ πρωτάθλημα καλαθοσφαιρίσεως νέων.

Μπανανίας ...«δημοκρατία»!!!

Ἐχθὲς παρευρέθην σὲ μία μικρὴ παρέα.
Στὴν παρέα ἦταν μία κυρία.
Ἀπὸ αὐτὴν τὴν γυναῖκα ἔμαθα τὸ ἐξῆς ἐκπληκτικό:

Ἡ κυρία ἤταν ἐθελόντρια στοὺς ἀγῶνες.
Κάποιαν στιγμή, πρόσεξε τὴν ὁμάδα τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος, φοροῦσε μπλοῦζες ποὺ ἔγραφαν «Μ».
Στὴν διάρκεια τῆς προπονήσεως φοροῦσαν μπλοῦζες ποὺ ἔγραφαν:  «Macedonia».
Ἡ γυναῖκα, ἔκανε ἁπλὲς ἐρωτήσεις ἀπορίας.
Ἡ ἀπάντησις τῆς ὑπευθύνου (μιὰ «κυρία» τοῦ ἐπισήμου φορέως καλαθοσφαιρίσεως Ἑλλάδος), ἦταν ἀποστομωτική:

«Παραδῶστε ΤΩΡΑ τὰ διαπιστευτήριά σας καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν στιγμή, θὰπληρώνετε γιὰ νὰ μπεῖτε»!!!

Ἁπλᾶ, λιτά, δημοκρατικά!

Μεταξᾶς Γεώργιος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply