Χριστούγεννα τῶν …φιλοπτώχων!!!

«Χριστούγεννα» γύρω μας… τὸ πνεῦμα εἶναι ἐδῶ…

Ποὺ σὲ καλεῖ οἰκογενειακῶς στὰ ἐταιρικὰ παιδικὰ party’s, ποὺ δίνουν καὶ ἕνα δωρώκι στὸ παιδί σου καὶ ποὺ εἶσαι τόσο ὑπόχρεος, ποὺ τὸ κεφάλι σου κοντεύει νὰ χωθῇ στὰ πόδια σου, εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης.

Αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι εὑρέως διαδεδομένο καὶ σὲ μεγάλες ἑλληνικὲς ἐἑταιρείες τῆς …φιλοπτώχου!

Συνοδεύεται δὲ ἀπὸ νοσοκομεῖα, παιδικὰ προγράμματα, παραμυθάκια, Μαραθωνίους ἐράνους ἀγάπης, cd μὲ τὰ ἔξοδα νὰ διατίθενται σὲ παιδιὰ καὶ ἀντικαρκινικὲς θεραπεῖες, ἐκπίπτοντας φυσικὰ ἀπὸ τὶς φορολογικὲς δηλώσεις, θέτοντας σοβαρὴ ὑποψηφιότητα γιὰ πολιτικὲς καριέρες, ποὺ φθάνουν μέχερι καὶ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας!
Ὁ μοναδικὸς καὶ ἀσφαλὴς τρόπος κοινωνικῆς ἀνόδου καὶ ἀσκήσεως ἐξουσίας.

Μαζὺ μὲ ἕνα σύγχρονο «Σῶμα Τυρώννων», ποὺ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα φέρει τὸν μανδύα τῆς πολιτικῆς, τῆς δημοσίου διοικήσεως, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τῆς ἐφορίας καὶ πάντως εἶναι τὰ βασικὰ σώματα τοῦ στρατοῦ μιᾶς καλοστημένης κρατικῆς μηχανῆς.

Εἶναι δὲ τέτοια ἡ δύναμις καὶ τὸ θράσος τους, μὲ συμπαράσταση ἐνὸς ἀδαοῦς ἐκλογικοῦ σώματος, ποὺ συνήθως, ἂν ὄχι πάντα, λειτουργοῦν ἐκτὸς νόμου καὶ ἐκτὸς θεσμῶν, νομοθετώντας!

Ἄλλο βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν συγχρόνων τυράννων εἶναι τὸ μπαξίσι – προμήθεια – μίζα, ποὺ παρέμεινε ὅπως παλιὰ ὁ βασικό τους «θεσμός».

Τέτοιοι εἶναι καὶ οἱ κατὰ καιροὺς πρωθυπουργοί, ὑπουργοὶ καὶ πάσης φύσεως πολιτικὰ «ὑλικά», ποὺ τὸ «τάγμα τῶν καθοδηγητῶν»  ἑτοίμασε προσεκτικὰ καὶ πλάσαρε τὴν κατάλληλη στιγμή, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τὸ 67% τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκλογικοὺ σώματος νὰ «βγάζῃ» στὰ γκάλοπ ὅτι εἶναι ὁ καταλληλότερος σφαγέας του… καλὴν ὥρα…

Κι ἔτσι ζοῦμε τὴν σύγχρονη γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων…
Μὲ μίαν μικρὴ διαφορά…
Ὁ κατὰ καιροὺς «Τύραννος» καὶ ἡ αὐλή του δὲν παιδομαζεύει πιὰ τὰ παιδιά μας…
Ἁπλᾶ τὰ σκοτώνει…

Ἀρχίζει ἀπ’ τὸν χαρακτῆρα, πάει στὰ ὄνειρα, μετὰ στοὺς στόχους, ὕστερα στὴν ἀναζήτηση νέας πατρίδος κι ἐὰν δέν… μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες στὴν αὐτοκτονία-δολοφονία!

Καὶ φυσικά, ὅπως σὲ κάθε δολοφονία, ἐκτὸς τοῦ δολοφόνου, ὑπάρχει πάντα (καί) ὁ ἠθικὸς αὐτουργός… ὁ ἀπατεὼν ποὺ «διδάσκει» ἀγάπες καὶ ἐλεημοσύνες…

The basic enemy…

Καλὰ Χριστούγεννα Ἀδέρφια… ἡ «Ἐλπίς» πεθαίνει τελευταία….

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 129 times, 1 visits today)
One thought on “Χριστούγεννα τῶν …φιλοπτώχων!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χριστούγεννα τῶν …φιλοπτώχων!!! | tolmima

Leave a Reply