Ψωῤῤοκαννιβαλισμός…

Ἀηδία καταντήσαμε πλέον.
Τόσα χρόνια δὲν τὸν γνώριζαν οὔτε δημοσιοκάφροι, μὰ οὔτε καὶ πολιτικοί.
Κάτι παλαβοί, κάπου κάπου ξεσκάλιζαν τὸ θέμα, ἀλλὰ καταντοῦσαν ὅλο καὶ πιὸ στοχοποιημένοι.
Κι ὁ πσῶῥρας ἁλώνιζε ἀνενόχλητος.

Τὸ σύνθημα τῆς ἀποδομήσεώς του τὸ ἔδωσαν τὰ τσιράκια τοῦ πsoros, ποὺ ξεκίνησαν νὰ τοῦ καταστρέφουν τὰ γραφεῖα, δυναμώνοντας ὅμως στὴν πραγματικότητα τὴν συνοχὴ τῶν ὁπαδῶν του, ἐφ΄ὅσον ἔπαψαν αὐτοὶ πλέον νὰ περιμένουν τὰ τρισεκατοδισεκατομμύρια, ἀλλὰ ἑστίασαν στὸ πῶς θὰ σώσουν τὸν ἡγέτη τους καὶ τὶς ὀργανώσεις τους.

Καλῶς ἢ κακῶς τὸ ζήσαμε κι αὐτό.
Ἐπέλεξαν, κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, νὰ πιστέψουν αὐτὰ τὰ μυθεύματα, νὰ τὰ κάνουν σημαία καὶ νὰ τὰ περιφέρουν, μαζὺ μὲ τὰ σαρκία τους, ὁπουδήποτε στὴν χώρα. Κι ἀν τὶ νὰ προβληματισθοῦν ἀπὸ τὰ στοιχειώδη, ἀπὸ τὰ στοιχεία ποὺ διαρκῶς ἀποδομοῦσαν τὸ μύθευμα, ἀπὸ τὸ παράλογον τοῦ …«στόχου» τους, ἐπετίθοντο ὅλο καὶ πιὸ πεισματικὰ καὶ πολεμοῦσαν λυσσωδῶς ὅσους ἐπανελάμβαναν τὶς ἀλήθειες.
Χρόνια τώρα…

Σᾶς εἶπα ἀπὸ τὸ περασμένο καλοκαίρι πὼς ὁ πσῶῤῤας τελειώνει καὶ μάλιστα σύντομα.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

Κι αὐτὸ δὲν τὸ ὑπαγορεύουν οἱ τωρινὲς συνθῆκες, οἱ ἀποκαλύψεις (ποὺ ἦσαν χρόνια δημοσιευμένες) καί, ὅπως μᾶς λέν, ὁ φρικτὸς θάνατος τῆς ἀτυχοῦς Θωμαΐδος, ἀλλὰ τὸ ὅ,τι ἔφυγε ὁ λαμπράκιους, τὸ ἀρχιμασσωναριό, ποὺ ἤλεγχε τὶς ὀργανώσεις ἐκ τῶν ἔσω.
Ἀνεξέλεγκτες ὀργανώσεις καὶ πολιτικοὶ φορεῖς, ἰδίως μὲ πρόσωπα σὰν τὸ πσῶῤῤα, ἐν τελῶς ἀμφιλεγόμενα καὶ μὲ εὐμετάβλητες διαθέσεις, ὅπως φυσικὰ καὶ μὲ τὶς σχετικὲς ἐπιθετικότητες καὶ καφρίλες, δὲν εἶναι χρήσιμα. Ὁ πσῶῤῤας πρέπει νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ προσκήνιον καὶ θὰ φύγῃ.
Ἡ Θωμαΐς ἦταν τὸ θῦμα  καὶ ἡ ἀφορμή, γιὰ νὰ τὸν τελειώσουν.

Ἐξ ἀρχῆς στόχος ἦταν ἡ ἐξουσία. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὸ ἐδήλωσαν οἱ πρωτεργάτες.
Μάλιστα, ἰδιαιτερως γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ὀργάνωσιν, ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.

Καὶ τὸ πρόβλημα δὲν θὰ ἦταν αὐτό, ἐὰν ὅλοι μας, γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους, τὸ γνωρίζαμε ἐξ ἀρχῆς. Τὸ πρόβλημα ἦσαν πάντα τὰ ψέμματα καὶ οἱ ἀνοησίες, μαζὺ μὲ τὶς ἀπειλές, ἔως καὶ τὸν φόνο.
Ὅλα αὐτὰ ὅμως θὰ μποροῦσε ἡ δικαιοσύνη νὰ τὰ ἐρευνήσῃ ἀποφασιστικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε.
Οἱ πολιτικοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν κλείσει τὸ θέμα, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν.
Οἱ τραπεζῖτες ἐπίσης, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν.
Κι αὐτὴ ἡ σιωπή, μαζὺ μὲ τὸν τωρινὸ καννιβαλισμό, ἀποδεικνύει πὼς ἁπλῶς δὲν ἤθελαν.
Τώρα ποὺ θέλουν θὰ τὸν …ἐξαϋλώσουν!

Φιλονόη

εἰκόνα.

.

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply