Ἰδιαιτέρας βαρύτητος γιὰ τὴν Εὐρώπη οἱ σημερινὲς ὁλλανδικὲς ἐκλογὲς

Ἄνοιξαν ἀπὸ τὶς 08:30 τὸ πρωΐ οἱ κάλπες στὴν Ὀλλανδία!

Ἡ χώρα τῶν 17 Ἑκατομμυρίιων κατοίκων καὶ τῶν 13 ἐκατομμυρίων ψηφοφόρων, ποὺ προσέρχονται σήμερα στὶς κάλπες γιὰ νὰ ἐκλέξουν τὰ 150 μέλη τῆς νέας βουλῆς.

Οἱ ἐκλογὲς στὴν χώρα θὰ κρίνουν πολλὰ γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἠπείρου, ἐπειδὴ ἀνέκαθεν ἡ γνώμη τῶν Ὀλλανδῶν ἀποτελοῦσε ἕνα καλὸ «βαρόμετρο», ἕναν τρόπο μετρήσεως τῶν διαθέσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν. 

Αὐτὸ τὸ εἴδαμε παλαιότερα, ὅταν πρῶτοι ἀπέῤῥιψαν τὸ «Σύνταγμα γιὰ τὴν Εὐρώπη», ἀλλὰ καὶ πρόσφατα, μὲ τὸ δημοψήφισμά τους καὶ τὴν ἀπόῤῥιψη τῆς συμφωνίας συνδέσεως τῆς Οὐκρανίας μὲ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Τὸ γεγονὸς δὲ ποὺ ἡ ὀλλανδικὴ κυβέρνησις καὶ ἡ ΕὐρωπαΛικὴ Ἔνωσις οὐδέποτε ἔλαβαν σοβαρὰ αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦσαν οἱ πολῖτες της, εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ πληρώσουν σήμερα, γιατὶ ὁ κόσμος δὲν ξεχνᾶ τώρα πιά.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply