Χαρισματικοὶ …«ἐγκληματίες» μὲ ὑποδειγματικὲς τιμωρίες!!!

Ψάχνοντας γιὰ κάτι συγκεκριμένο ἐχθὲς στὴν βιβλιοθήκη τοῦ δικαστηρίου τοῦ Μαϊάμι, βρῆκα τυχαίως τὴν ἱστορία τοῦ  Mark DeFriest. Θῦμα τοῦ «συστήματος», ἀλλά, θὰ ἔλεγα, καλλίτερα τῆς κοινωνίας.

Ὁ Mark DeFriest γεννήθηκε τὸ 1960 στὴν Φλόριντα μὲ τὸ «Σύνδρομο τοῦ Σοφοῦ» (σοβαρὴ ἀναπτυξιακὴ ἢ διανοητικὴ ἀναπηρία, σὲ συνδυασμὸ μὲ μίαν ἐξαιρετικὴ διανοητικὴ ἱκανότητα, σὲ ἕνα ὁρισμένο πεδίο: «Σύνδρομο τοῦ Σοφοῦ»)

Εἶχε πρόβλημα ἐπικοινωνίας ἀλλὰ εἶχε ἀπίστευτη ἱκανότητα νὰ φτιάχνῃ ὁ,τιδήποτε κι ἔτσι ἐργαζόταν, ἀπὸ μικρός, μαζὺ μὲ τὸν πατέρα του.
Στὰ ἕξι (6) του μόλις χρόνια μποροῦσε νὰ διαλύσῃ καὶ νὰ ἐπανασυνδέσῃ ἀπὸ ὡρολόγια ἔως μηχανές.
Στὰ 19 του πεθαίνει ὁ πατέρας του ξαφνικὰ καὶ ὁ Μᾶρκ παίρνει τὰ ἐργαλεῖα τοῦ πατρός του, ποὺ τοῦ τὰ εἶχε ὑποσχεθη.
Ἡ Διαθήκη ὅμως δὲν εἶχε περάση ἀκόμη σὲ ἰσχὺ καὶ ἡ μητριά του τηλεφώνησε στὴν ἀστυνομία, ἡ ὁποία καὶ τὸν …συνέλαβε!!!

Κατ’ ἀρχάς, ἐδῶ νὰ πῶ ὅτι καταλαβαίνουμε εὔκολα τὸ τὶ «ἄνθρωπος» ἦταν ἡ μητριά του, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀστυνομία, καθὼς ἐπίσης κι ὅλο τὸ σύστημα, ὅπου γιὰ ἕνα τόσο δὰ πταῖσμα, κυριολεκτικῶς τοῦ ἐδόθη κάθειρξις τεσσάρων (4) ἐτῶν!!!!
Ἐπειδὴ δῆλαὴ πῆρα τὰ ἐργαλεία τοῦ πατρός του, λίγο πρὶν νὰ βγῇ σὲ ἰσχὺ ἡ διαθήκη.
Ἀσύληπτο!!!

Ὁ πατέρας τοῦ Μᾶρκ εἶχε ὑπηρετήση στὸν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μὲ τὴν τότε Cia (OSS) καὶ εἶχε μάθη στὸν υἱό του τεχνικὲς πολέμου, αὐτοαμύνης κι ἐπιβιώσεως.
Ὁ Μᾶρκ ἔκανε 13 ἀποδράσεις ἀπὸ τὶς φυλακὲς μὲ ἑπτὰ (7) ἐπιτυχίες.
Ἡ ποινὴ τῶν τεσσάρων (4) ἐτῶν ἔγινε 34 χρόνια καί, μάλιστα, τὰ 27 ἀπὸ τὰ 34 σὲ ἀπομόνωση!!!

Jailed for Stealing Tools in 1980, ‘Prison Houdini’ Is Denied Release

Εἶναι πραγματικὰ ἀσύληπτο!!!
Διαβάζοντάς το, νομίζει κάποιος πὼς τὸ ἐν λόγῳ περιστατικὸ συνέβη στὴν …Ζιμπάμπουε κι ὄχι στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὄχι στὴν Φλόριντα!
Πάλι καλὰ ποὺ δὲν τὸν ἔστειλαν καὶ στὴν  ἠλεκτρικὴ καρέκλα τὸν ἄνθρωπο!

Ὑπέστη ἀπίστευτα βασανιστήρια, τόσο ἀπὸ τοὺς ἄλλους φυλακισμένους, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ «σωφρονιστικοῦ συστήματος».
Τὸ πιὸ τρελλὸ εἶναι ποὺ ἐνῶ ἐπιτέλους τὸ δικαστήριο τοῦ μείωσε τὴν ποινή, ἀντὶ νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ, τὸν ἔστειλε σὲ ἄλλες φυλακές, στὴν Καλιφόρνια, γιὰ νὰ ἐκτίσῃ ἄλλα πέντε χρόνια, γιὰ «κατηγορίες» σχετικὲς μὲ τὶς ἀποδράσεις καὶ μὲ τὴν συμπεριφορά του…!!!

Μὲ τάραξε σὰν ἄνθρωπο ἀπίστευτα ἡ ἱστορία του.
Μὲ ταράζει καὶ μὲ τρομάζει ἡ ἰδέα ἑνὸς τέτοιου «συστήματος».
Ποῦ εἶναι ἡ δικαιοσυνη; Ποῦ εἶναι οἱ ψυχίατροι; Οἱ ἱερεῖς; Ἡ κοινωνία;
Ποῦ ξέχασαν αὐτόν τόν ἄνθρωπο; Πῶς ἐγκληματοῦν ἀσύστολα καί καθημερινῶς ἐπί 34 ὁλόκληρα χρόνια;
(Ῥητορικὴ ἡ ἐρώτησις…!!!)

Χαλκιᾶ Χαρούλα

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply