Θεραπεύεται ἡ δυσλεξία;

Ἁπλῶς ἔκαναν ὅτι δὲν ἄκουσαν…

DYSLEXIA AND THE CLASSICS (Latin, Classical Greek, Classical Studies) 2013, British Dyslexia Association

Dyslexia Help at the University of Michigan: Latin and Greek root words.

Τὸ ἐρευνητικὸ κέντρο CSCP (The Cambridge School Classics Project) διερευνᾶ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐκμαθήσεως Λατινικῶν στὴν δυσλεξία. 2011

Αὐστραλία: «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek» Literacy 2006 (paper)

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασα ἐνώπιον καθηγητῶν Πανεπιστημίου καὶ εἰδικῶν περὶ τῆς δυσλεξίας στὴν Καβάλα στὸ Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο μὲ θέμα:
«Ἡ Παιδεία Σήμερα. Ἀρχαία Ἑλληνικὰ – Διδακτικὴ μεθοδολογία – Δυσλεξία», στὶς 20-22 Ἀπριλίου 2017.

Εἰρήνη Μαυροπούλου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply