Θεραπεύεται ἡ δυσλεξία;

Ἁπλῶς ἔκαναν ὅτι δὲν ἄκουσαν…

DYSLEXIA AND THE CLASSICS (Latin, Classical Greek, Classical Studies) 2013, British Dyslexia Association

Dyslexia Help at the University of Michigan: Latin and Greek root words.

Τὸ ἐρευνητικὸ κέντρο CSCP (The Cambridge School Classics Project) διερευνᾶ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐκμαθήσεως Λατινικῶν στὴν δυσλεξία. 2011

Αὐστραλία: «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek» Literacy 2006 (paper)

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασα ἐνώπιον καθηγητῶν Πανεπιστημίου καὶ εἰδικῶν περὶ τῆς δυσλεξίας στὴν Καβάλα στὸ Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο μὲ θέμα:
«Ἡ Παιδεία Σήμερα. Ἀρχαία Ἑλληνικὰ – Διδακτικὴ μεθοδολογία – Δυσλεξία», στὶς 20-22 Ἀπριλίου 2017.

Εἰρήνη Μαυροπούλου

(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply