Φτωχοὶ πολῖτες, ἄβουλοι ψηφορόροι

Φθάνουν πιὰ οἱ δηλώσεις. Ἔλεος. Τραβᾶτε νὰ φηφίστε καὶ σταματῆστε τὸ παραμῦθι.

πηγὴ

Ἂσε τὰ πιστόλια καὶ τὶς μεγάλες κουβένες καὶ κύτταξε νὰ σὲ ἐνδιαφέρουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ ὄχι μόνον οἱ «εὐπαθεῖς ὁμάδες ποὺ ἐνδιαφέρουν τὴν Ῥιζοσπαστικὴ (τὶ λέξις ὅμως, ἔ;;  Σπάει τὶς ῥίζες μὲ μνημόνια!!!) Ἀριστερά, ποὺ μᾶς τσαμπουνᾶς, ἀπὸ τὴν κασέτα μὲ τὰ Ξύλινα Χρόνια.

Γιατὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες θὰ παράξουν πλοῦτο γιὰ νὰ στηριχθοῦν μὲ τοὺς φόρους τους οἱ «εὐπαθεῖς ὁμάδες».
Δὲν σοῦ τὰ χαρίζουν τὰ λεφτὰ κοπέλα μου. Οὔτε δανεικὰ τὰ παίρνεις. Φόροι εἶναι. Καὶ ὅσο δὲν τοὺς ἀφήνεις νὰ παράξουν πλοῦτο ὡς «Ῥιζοσπαστικὴ (ἔλα, δὲν ἀντέχω τὸ γέλιο ἄλλο!!!) Ἀριστερά», τόσο πιὸ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ γίνονται φτωχότεροι καὶ εὐπαθεῖς ὁμάδες.

Αὐτός δέν εἶναι ὁ σκοπός σου ἀπό τήν ἀρχή;
Φτωχοὶ ἄνθρωποι, ἐξηρτημένοι ἀπό τίς ἐλεημοσύνες τοῦ κράτους; Ἄβουλοι ψηφοφόροι;

Ἔλεος πιὰ μὲ τὸν λαϊκισμό.
Τὸ τὶ ἔχω διαβάσει σήμερα… Τόση ντροπὴ πιά…

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply