Ὥρα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας»;

Προειδοποιοῦν, λέει, οἱ ῥωσσικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὅτι ἀπὸ τὸν Ἰούνιο ξεκινᾶ ἀποσταθεροποίησις στὴν περιοχή μας, καθὼς τίθεται σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο δημιουργίας τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας»!!!

Ὅμως, ὅπως πολὺ εὔστοχα γράφει ὁ Adam Garrie στὴν «DURAN»:

«Ἡ γυμνὴ πραγματικότης εἶναι ὅτι: ἡ Ἀλβανία εἶναι ἕνα ναρκω-κράτος, στημένο ἐπάνω σὲ ἕνα κράτος-μαφία, ὅπου τὸ ἐμπόριον ναρκωτικῶν, τὸ ἐμπόριον (ἀνθρωπίνων) ὀργάνων, τὸ ἐμπόριον ὅπλων, τὸ ἐμπόριον ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀπροσχημάτιστος διαφθορὰ εἶναι οἱ κατευθύνουσες ἐπιχειρηματικὲς δυνάμεις, τόσο τοῦ ἰδιωτικοῦ, ὅσο καὶ  τοῦ δημοσίου τομέως…
…διεκδικοῦν ἀπροκάλυπτα μίαν «Μεγαλυτέρα Ἀλβανία», ποὺ θὰ ἐνσωματώση τμήματα τῆς κυριαρχίας ἄλλων ἐθνῶν, ὅταν οἱ Ἀλβανοὶ ἡγέτες δὲν μποροῦν νὰ διοικήσουν οὔτε αὐτό, τὸ ὑπάρχον κράτος, ἐντὸς τῶν συμερινῶν συνόρων του».

Βέβαια… Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν μὲ τὶς πλάτες ἄλλων καὶ στόχος εἶναι τὰ συμφέροντα τῆς Σερβίας καὶ τῆς Ῥωσσίας, καθὼς καὶ τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου γενικότερα…

Ἂς τοὺς φωτίση ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ μὴν ἀνοίξουν τὴν πόρτα τοῦ τρελλοκομείου αὐτοῦ ποὺ λέγεται Βαλκάνει, γιατὶ δὲν θὰ ὑπάρξη κάποιος ἱκανὸς νὰ σταματήσῃ μίαν τέτοιαν καταιγίδα.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply