Γιατί νά τό κρύψουν ἄλλως τέ;

Κάτι συμπτώσεις…

εἰκόνες ἀπὸ Μαρία Δεναξᾶ

Ἔρευνά μου δημοσιευμένη ἀπὸ τὸν 2011 (ἐδῶ)

Ὅταν τά χέρια μιλοῦν τά στόματα κλείνουν;;

Βλέπετε νά ἔχῃ κάτι κοινό ὁ κ. Καρτζαφέρης στήν παρακάτω φωτογραφία  μέ τίς φωτογραφίες πού ἀκολουθοῦν;
Μπορεῖ νὰ εἶναι τυχαῖον.
Ἐγὼ ἁπλῶς τὸ εἶδα καὶ τὸ καταγράφω…

Ἀμερικανικὸ δολλάριο, ἡ ἡμιτελὴς πυραμίδα καὶ ὁ πανεπόπτης ὀφθαλμός. 

Ῥᾶς Ταφάρι Μακόνεν, Χάιλε Σελασιέ Α΄, τελευταῖος αὐτοκράτωρ τῆς Αἰθιοπίας

Ἄνγκελα Μέρκελ μὲ τὸ ζεῦγος Ὀμπάμα:

Ἄνγκελα Μέρκελ:

Peter «Rothschild» Mandelson:

Ἀπὸ ὀμιλία τοῦ Ὀμπάμα: 

Τῆς μοδός;

Τῆς μοδός;

Καὶ …δωράκι:

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply