Φθάνουμε καί στά πυρηνικά;

Τσοῦπ…
Σιγὰ – σιγά….
…ἀλλὰ σταθερά…
Ἑτοιμάζονται καὶ τὰ πυρηνικά.

Μετὰ τοὺς 5.000 στρατιῶτες τῆς Τουρκίας, ποὺ πηγαίνουν νὰ βοηθήσουν τὸ Κατάρ…

πηγὴ

Τὸ Πακιστὰν ἀπεφάσισε νὰ ἀναπτύξῃ 20.000 στρατιῶτες του στὸ Κατάρ.

πηγὴ

Πόλεμος γιὰ τὸ ποιὸ θὰ εἶναι πιό κοντά στό Ἰράν; (ποὺ ἀναμένεται νὰ ξεκινήσῃ κι ὁ Μεγάλος Πόλεμος)…
Οἱ Ἀμερικανοί- Ἰσραήλ (Κοῦρδοι);;
Ἤ οἱ Ῥῶσσοι-Τοῦρκοι (Σύριοι)…;;

Αναφέρονται συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και μονάδων του στρατού της Συρίας, καθώς και αεροπορικές επιδρομές μαχητικών αεροσκαφών της Ρωσσίας ή της Συρίας εναντίον Κούρδων και μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ εναντίον τμημάτων του στρατού της Συρίας.
Τα γεγονότα αυτά είναι δυσάρεστα για τους Κούρδους και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ είναι σε εξέλιξη η τελική φάση της επιχειρησεω απελευθερώσεως της Ράκας.

πηγὴ

 Ἀ.Ἑ.

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply