Φαινομενικῶς (καὶ …μόνον!!!) κερδίζει ἔδαφος ἡ παγκοσμιοποίησις!!!

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ἄρθρον:

Μυαλὰ κιμάς…

Ἕνα σχόλιον καί, κάποιες διαπιστώσεις:
Αὐτὸ τὸ ἄρθρο εἶναι τόσο τραγικὰ ἀληθινό, ποὺ πράγματι πονᾶ στὸ ἄκουσμά του.

Ἡ δυνατότης ποὺ ἐδόθη σὲ ὅλους ἐμᾶς, καλούς, κακούς, ἔξυπνους καὶ βλάκες, τὸ νὰ ἔχουμε αὐτὴν τὴν ποθητὴ πρόσβαση στὴν πληροφορία, ποὺ ὅμως στερηθήκαμε μικροὶ – καὶ τὶ δὲν θὰ δίναμε τότε, στὰ χρόνια μας, γιὰ νὰ τὴν εἴχαμε – γύρισε καὶ μᾶς «δάγκωσε», σὰν γάτα ποὺ βαρέθηκε τὸ χάδι μας.

Ἀνέκαθεν ἡ γνώσις ἦταν δύσκολη καὶ προνόμιο τῶν ὀλίων!
Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος…
Ὅταν λοιπὸν τὴν ἔδωσαν εἶχαν τὸν σκοπό τους, νὰ μᾶς συγχίσουν· ἐχρησιμοποίησαν τὸ internet γιὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν, ἀλλὰ τώρα εὑρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ὁμαδικὴ ἀφύπνιση ποὺ ἔκανε τὸν μακαρίτη Zbigniew Brzezinski νὰ φοβᾶται πὼς ἡ παγκοσμιοποίησις θὰ ἀποτύχῃ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, φαινομενικῶς τοὐλάχιστον, κερδίζουν ἔδαφος συνεχῶς…
Ὅμως ἡ φύσις θὰ βρῇ τὸν δρόμο της.

Δὲν λέω…
Πολλοὶ θὰ καταστραφοῦμε, ἀλλὰ δὲν ξέρω μετὰ ἀπὸ πόσον καιρὸ οἱ παγκοσμιοποιητὲς θὰ περάσουν στὴν ἱστορία σὰν ἕνας ἀκόμη Χίτλερ, ποὺ ἄφησε πίσω του τὸν ὄλεθρο, ἀλλὰ ἡ ἀνθρωπότης συνέχισε νὰ ὑπάρχῃ, σαφῶς βελτιουμένη.
Τὸ ζήσαμε ὅλοι μας καὶ θὰ τὸ ζήσουμε καὶ τὴν ἐπερχομένη περίοδο, μόνον ποὺ δὲν θὰ ἐνθυμούμεθα τὶς λεπτομέρειες.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply