Χαύοντας …ἀμάσητα!

Καὶ τὸ σανὸ ἀμάσητο…!

Τὸ εἶδα νᾶ κυκλοφορῇ ἀπὸ πολλοὺς φίλους μου στὸ Facebook γιὰ μίαν ….Ἰταλο/Ἐλβετίδα ἡ ὁποία ἐξηγεῖ γιατὶ μισεῖ τοὺς Ἕλληνες καὶ γράφει βιβλίο ποὺ μᾶς ἀποκαλεῖ Σκυλανθρώπους…

Ἐπειδὴ τὰ παραπάνω γραφόμενα δὲν ἰσχύουν, δὲν ὑπάρχει κάποιο βιβλίο μὲ τὸ ὄνομα Σκυλάνθρωποι κάποιας Ἰταλο-Ἐλβετίδας, καὶ ἡ φωτογραφία ποὺ συνοδεύει τὸ ἄρθρο εἶναι τῆς Ἰταλίδας πολιτικοῦ ΕΜΜΑ BONINO, βάζω ἐδῶ τὸ ἐξώφυλλο τῶν Σκυλανθρώπων ποὺ εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Κυριάκου Διακογιάννη! Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Λαδιᾶς καὶ Μαλλιάρης.


Τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Facebook (προϊὸν «κοπτοραπτικῆς») ἀνήκουν σὲ ἕνα κεφάλαιο ὅπου ὑμνεῖται ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμός…

Ἕνα ἄλλο ἄρθρο που κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὰ γνωστὰ site μέχρι τοὺς «τοίχους« τῶν φίλων μας, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι :

«ΒΡΕΘΗΚΕ «ΑΡΧΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ!!»

Στὴν πραγματικότητα τὸ ἀντικείμενο ἀνεκαλύφθη στὶς 21 Αὐγούστου 2003 στὸ Σολέτο (ἐπαρχία τοῦ Λέτσε, Ἰταλία), κατὰ τὴν διάρκεια στὶς ἐν ἐξελίξει ἀνασκαφὲς γιὰ λογαριασμὸ τῆς CERCAM (Πανεπιστήμιο Πὸλ Βαλερί) ἀπὸ τὸν Th. Van Compernolle. Εἶναι ἔνα θραῦσμα ἀπὸ μελανόμορφο ἀγγεῖο, στὸ ὁποῖο εἶναι χαραγμένα τὰ παράλια τῆς χερσονήσου τῆς Ἀπουλίας. καθὼς καὶ δεκατρία τοπωνύμια τῶν ὁποίων οἱ θέσεις ὑποδεικνύονται ἀπὸ .σημεῖα. Ὁ Χάρτης τοῦ Σολέτο – La Mappa di Soleto» Ὁ «χάρτης σὲ ὄστρακο» ἐπὶ τὸ ἑλληνικότερο εἶναι, μέχρι σήμερα, ὁ ἀρχαιότερος γεωγραφικὸς χάρτης τῆς κλασσικὴς ἀρχαιότητος ποὺ ἔχει ἀνακαλυφθῇ.

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply