Φουσκώνοντας (ἐπετειακά) …παπάκια!!!

Ὁ Τριντῶ τοῦ Καναδᾶ, ἐπέλεξε γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 150 χρόνων τοῦ Καναδᾶ, νὰ φουσκώσῃ ἕνα τεράστιο κίτρινο παπάκι….

Μόνον τυχαῖο δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ…
Ἔχει διάφορες ἔννοιες…

Top definition
Rubber duck
Masturbation at its best. Men with their meat. Ladies with their beans. No one ever makes it to breakfast, though they’re always scrambling their own eggs.
“Thanks for taking me out for pudding at your grandfathers retirement home, but I really must go home so i can rubber duck and tend to my studies before bed.”

urbandictionary

Serbian Prime Minister Aleksandar Vucic was in Moscow when protesters carrying images of a yellow rubber duck marched against top-level corruption. What he saw was a global ducky conspiracy.

“I don’t believe in coincidences,” Vucic said, according to the Serbian newspaper Novosti. “If someone tells me that different people have thought of the same symbol in Belgrade, Brazil and Moscow, don’t expect me to believe it.”

bloomberg

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply