Θέλουμε καί τουρισμό (τρομάρα μας);

Ὁ Δῆμος Θῆρας (προσοχή, ὁ Δῆμος, ὄχι οἱ ἰδιῶτες) ἔχει ἐπιβάλῃ 30% αὔξηση στὶς τιμὲς ὀμπρελῶν γιὰ τὸν ἥλιο.

Μὴν μᾶς κάνῃ μετὰ ἐντύπωση ποὺ ἡ κίνησις, ἀπὸ τοὺς Κινέζους τουρίστες, ποὺ εἶναι δυνητικὰ ἡ μεγαλυτέρα πηγή, ποὺ μπορεῖ νὰ φέρῃ δισεκατομμύρια εὐρῶ στὴν Σαντορίνη κάθε χρόνο, εἶναι ἐφέτος πεσμένη.

Ὅπου στρώνουμε θὰ πλαγιάσουμε.

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

(Visited 859 times, 1 visits today)
One thought on “Θέλουμε καί τουρισμό (τρομάρα μας);

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΧΤΗΣ: ΑΥΞΗΣΗ 30% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ !!! - AmunaNet.Com

Leave a Reply