Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Η εξέλιξη του Μινωικού υπολογιστή (1), υπήρξε ο φημισμένος μηχανισμός των Αντικυθήρων (2).
Η έλλειψη συνδυαστικής λογικής, δεν μας έδωσε ποτέ αυτήν την πληροφορία. Ως εκ τούτου είναι σωστός ο ισχυρισμός ερευνητών, ότι αυτός είναι παλαιότερος της εποχής του Αυγούστου, όπως χρονολογούν τα νομίσματα της Περγάμου που ευρέθησαν μαζί (3).
Ήταν ένας μηχανισμός, που σε καμμιά χρονική περίοδο δεν έλειψε από τους αρχαίους.

Σωστοί επίσης είναι οι ισχυρισμοί για την αστρονομική λειτουργία του μηχανισμού. Ε και λοιπόν; Η προσπάθεια ανακάλυψης της λειτουργίας ενός αρχαίου μηχανισμού, δεν είναι ιστορία. Ιστορία είναι όλα τα άλλα που πλαισιώνουν το εύρημα. Από αυτά τα άλλα όμως, δεν υπάρχει τίποτα!!!

Αστρονομικό κέντρο στην Πέργαμο, ήταν το εκεί Καβείριο, που ήταν ταυτόχρονα και κέντρο ηλιολατρίας (4). Ήταν ο «Καστάς» της Περγάμου, αφού ο περίβολός του ήταν ισομήκης (497 μ.) με αυτόν της Αμφίπολης!!! Ήταν έργο των Ατταλιδών στις αρχές του 3ου π. Χ. αιώνα και μιμήθηκε το προγενέστερο της Ολυμπιάδος στην Αμφίπολι. Τον μηχανισμό τον διαχειρίζονταν μύστες και ανήκε στα «άρρητα» για τα οποία σε κανέναν δεν επιτρεπόταν να μιλήσει. Το ιερό λειτουργούσε εκεί, στο όνομα του Διονύσου και του Απόλλωνος, όπως φανερώνουν δυο μικρά πορτρέτα στο πίσω μέρος του νομίσματος. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αμφίπολι.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply