Θάβοντας τὶς ἀνθρωποσφαγὲς πίσω ἀπὸ τὸ «ἀριστερὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα»!!! (γ)

Ἰούνιος – Αὔγουστος 1944

Ἦταν ἡ πλέον αἱματηρὴ περίοδος τῆς «Κόκκινης Τρομοκρατίας» ἐναντίον ἀθῴων ἀμάχων, τῆς «ἀντιδράσεως» ὅπως εἶχαν βαπτισθῇ ἀπὸ τὸ ΕΑΜ/ΚΚΕ, στὴν Πελοπόννησο.

Περισσότερα ἀπὸ 1200 ἄτομα ἐσφγιάσθησαν μόνον στὴν Ἀργολιδοκορινθία. Ὁ τόπος μαρτυρίου μὲ τὰ περισσότερα θύματα ἦταν ὁ Φενεὸς (τὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ ἡ Τρῦπα στὸ Κακοβοῦνι) καὶ ὁ δεύτερος ἡ Στιμάγκα καὶ τὸ γειτονικὸ Ἑλληνοχῶρι.

Στὴν Στιμάγκα, χρόνια μετὰ τὰ γεγονότα, συγγενεῖς τῶν θυμάτων ἔκτισαν ἕνα μνημεῖο στὸν λόφο ἐπάνω ἀπὸ τὸ χωριό, κοντὰ στὸ ἐξωκκλήσι ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἡ ΟΠΛΑ ὡς φυλακὴ καὶ βασανιστήριο πρὶν τὴν ἐκτέλεση. Ἐπάνω στὸ μνημεῖο εἶχαν γράψῃ τὰ ὀνόματα 800 καὶ πλέον θυμάτων.

Κάποια χρόνια μετὰ τὴν Μεταπολίτευση, βάνδαλοι κατέστρεψαν τὶς πλάκες μὲ τὰ ὀνόματα, σκεπτόμενοι ἴσως ὅτι ἔτσι ἐξαφανίζουν ἕνα πειστήριο τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος!

Μπουγᾶς Ἰωάννης

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply