Χρήσιμα κι ἐξυπηρετικὰ τὰ μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν

Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι στὰ μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν ἀνὰ τῇ Χώρᾳ, δὲν ὑπάρχουν οὔτε «hot spots», οὔτε σπίτια λαθρομεταναστῶν. Ἐὰν ὑπῆρχαν, θὰ τὶς εἶχαν σβήσῃ σὲ χρόνο ῥεκόρ…

Ἐννοεῖται ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ οὐδεμία πυρκαϊὰ μαίνεται κοντὰ σὲ «hot spots»…

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 96 times, 1 visits today)
One thought on “Χρήσιμα κι ἐξυπηρετικὰ τὰ μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρήσιμα κι ἐξυπηρετικὰ τὰ μέτωπα τῶν πυρκαϊῶν – ONLINE-PRESS

Leave a Reply