Χάσαμε καὶ τὸν …«Τζῶν μπόυ»!!!

Τὸ «παλιάλογο τὸ καραφλό», ὅπως τὸ ἀπεκάλεσε ὁ πσῶῤῥας…

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν τὸ χάσαμε… Μᾶς τὸ …«ἐτελείωσε» ὁ …«ἐθνοσωτήρ»!!! Ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἐτελείωσε καὶ τὴν βικάρα ἀλλὰ καὶ τὸν θεοδωρακοπούλιους πρὸ καιροῦ…

Στὴν πραγματικότητα ἔπεσε κάτι σὰν …περονόσπορος στὶς τάξεις τοῦ …γιαλαντζὶ* ἀπατεῶνος. Ξεκίνησε μὲ τὸν μπαλαντίνα, ποὺ τὸν ἔχωσαν ἀκόμη βαθύτερα αὐτὸς καὶ οἱ –ἔως τῆς δικαστικῆς καταδίκης του– συνεργάτες του….

Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

…ἐξηκολούθησε μὲ τὴν βικάρα καὶ τὸν μουσιοῦ ντὲ θεοδωρακοπούλιους…
(γιὰ νὰ λάβῃ καὶ …«ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀπαντήσεις!!!»)

Χάνουμε τὴν Βικάρα…

…πρὸ κειμένου νὰ καταλήξῃ, σήμερα, μὲ τὸν μουσιοῦ καλογεροπούλιους,…

…ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι, κατὰ τὸν πσῶῤῥα καὶ …χέστης, ἐφ΄ ὅσον ὅταν ἔπεφταν μπουκάλια καὶ καρέκλες, σὲ μίαν ἀπὸ τὶς δολοφονικὲς (ἔ;;;) ἐπιθέσεις (ποὺ κατ’ αὐτόν) ἐδέχθη στὴν Θεσσαλονίκη, μόνον ὁ ταρζάν-πσῶῤῥας σηκώθηκε καὶ ἀντιμετώπισε τοὺς ἐπιτιθεμένους, ἐνᾦ ὁ …«Τζῶν μπόυ» του ἐξηφανίσθη!!!!

Συζητᾶμε γιὰ τὸν ἴδιον …«Τζῶν μπόυ», ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς ἐμφανίσεώς του στὴν ἐν λόγῳ συμμορία, ἦταν ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ γιαλαντζὶ ἀπατεῶνος τῆς ὑποθέσεως.
Ἦταν ὁ κράκτης καὶ ὁ φακελλωτής.
Ἦταν ὁ ταμίας καὶ ὁ τραμποῦκος, μαζὺ μὲ τὸν μπαλαντίνα καὶ κάτι …τρολλάκια τῆς κακῆς ὥρας…
Ἦταν τὸ …«ἀριστερό» χέρι καὶ τὸ «ἀριστερό» αὐτὶ τοῦ πσῶῤῥα…

Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

Τί μᾶς λέτε βρέ; Σοβαρά; Κι ἐπεί δή ἐχέσθη πατόκορφα ὅταν ἔφθασε ἡ ὑπόθεσις στόν ἀνακριτή, ἀπό …τραμποῦκος ἀνεβαθμίσθη σέ προδότη;

Ἂ ῥὲ μάκη (ποὺ λέει κι ὁ Γιαλτουρίδης), τὰ τρωκτικὰ ἐγκαταλείπουν πρῶτα τὸ πλοῖο. Δέν τό ἤξερες;
Ἤ μήπως θά σοῦ ἄφηναν τήν «κόττα μέ τά χρυσᾶ αὐγά» τῶν κορόιδων, τώρα πού δέν μπορεῖς νά ἐμφανισθῇς δημοσίως;
Γιὰ νὰ ξεκολλᾶμε ὀλίγον τί… Τόσο δὰ εἴπαμε…!!!

Εἶναι βέβαια, κατὰ πσῶῤῥα, ἀνεπίδεκτοι μαθήσεων ὅλοι αὐτοί!!! Θὰ τοὺς κάνῃ, λέει, ἐπὶ πλέον κι ἐξορκισμό…
Κι ἐγὼ συμφωνῶ ἀπολύτως!!! Πράγματι… ἔτσι εἶναι. Παραμένουν ἀνεπίδεκτοι μαθήσεων, διότι δὲν ἔμαθαν ἀπὸ ἐσέναν τὸ πῶς μποροῦν νὰ ἐπιβιώνουν σὲ συνθῆκες παντὸς καιροῦ, ἐφ΄ ὅσον πράγματι, καταντᾶ μεγαλειῶδες τὸ νὰ μποροῦν μοῦτρα, σὰν τὰ δικά σου, νὰ ἐπιβιώνουν σὲ καταστάσεις ἀποσυνθετικῆς κρίσεως, εἰς βάρος τῶν πάντων καὶ ἰδίως τῶν προθύμων κορόιδων…
Σὰν τοῦ λόγου σου οὐδείς. Μόνον τὰ σκουλήκια καὶ τὰ σαπρόφυτα τὸ ἐπιτυγχάνουν αὐτό. Προφανῶς δὲν εἶναι τόσο σκουλήκια καὶ σαπρόφυτα οἱ ἐν λόγῳ πρώην συνεργάτες σου. Μᾶλλον δὲν μποροῦν νὰ σὲ φθάσουν.
Ὅσο γιὰ τὸν ἐξορκισμό, ναί, μᾶς …ἀποτελείωσες. Πράγματι χρειαζόμεθα ὡς λαὸς …ἐξορκισμό. Ὄχι ὅμως βάσει τῶν δικῶν σου μεθόδων, ἀλλὰ ἄλλων, πιὸ …ἐκκαθαριστικῶν!!!

Προσωπικῶς τὰ θεωρῶ λογικὰ τὰ παραπάνω. Ἐπίσης θεωρῶ λογικότατον τὸ νὰ ἀποσυντεθοῦν ταχύτατα τώρα πιὰ ὅλες οἱ κατὰ τόπους ὀργανώσεις τους, ὄχι διότι ἐξέρχονται οἱ στενοὶ συνεργάτες τοῦ …«ποσειδωνογενοῦς ἑλλανίου ἀπογόνου», ποὺ θέλησαν νὰ γίνουν «χαλίφηδες» στὴν θέσιν τοῦ …«χαλίφου», ἀλλὰ διότι δὲν τὸν χρειάζονται πλέον. Κι αὐτὸ τὸ  ἔχουμε καταθέσῃ ἐδῶ καὶ καιρό.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

Ἁπλῶς, γιὰ τὴν ὥρα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀνάθεσις τῆς διαχειρίσεως αὐτῶν τῶν ὁπαδῶν σὲ ἄλλα πρόσωπα, συμβαίνουν πολλά, ἄσχετα, φαινομενικῶς, γεγονότα, ἀλλὰ ὅλα ὅδηγουν πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν. Ὁ πσῶῤῥας τοὺς τελείωσε καὶ οἱ «νεο-ἐθνοσωτῆρες» εἶναι  ἤδη ἐδῶ, εὐαγγελίζονται τὴν ἀμεσοδημοκρατία τοῦ πSoros, φοροῦν ἄλλες μάσκες, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν τὶς ἴδιες ἐξαρτήσεις καί, φυσικά, τοὺς ἰδίους ἐγκεφάλους πίσω τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνονται ἢ ὄχι.
Τὸ παραμύθι μόλις ξεκίνησε. Εὐτυχῶς δὲν μᾶς λείπουν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ τὸ χάψουν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιατί ἀκόμη μιλᾶ χαμηλοφώνως; Ποῦ ἀκριβῶς κρύβεται; Ἔ;

* Ναί, …γιαλαντζί!!! Εἶναι τόσο καραγκιοζο-ἀπατεών, ἂν κι εὐφυής, ποὺ σὲ ὅλην τὴν ἐγκληματική του πορεία παρέμενε …ψιλικατζής, ἐνᾦ τὰ «νῶτα», ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου κεκαλυμμένα ἀπὸ τὶς μασσωνικὲς στοές, ἐν τούτοις παραμένουν ἀπολύτως ἀκάλυπτα, διότι ὅλο τὸ μύθευμα ἦταν καὶ παραμένει ἐργαλεῖο ἐπίσης μικρο-ἀπατεώνων. Τὰ ὁμόλογα Wozny δὲν ἔτυσαν… Ἐπέτυχαν, βάσει συγκεκριμένων ἐντολῶν, ἀπὸ συγκεκριμένους κύκλους, γιὰ συγκεκριμένους λόγους.

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply