Βιομηχανία …τρουπώματος!!! (γ)

Εἶναι καιρὸς ποὺ ἀναφερθήκαμε στὸ θέμα τοῦ …«τρουπώματος». Τοῦ …«τρουπώματος»  μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ ὅλα τὰ μέσα, ποὺ ὁ …«τρουπωτής» ὑπολογίζει μόνον τὴν πρόσκαιρο (ἢ καὶ μόνιμο) βολή του, ἀγνοώντας καὶ τοὺς γύρω του μά, κυρίως τὸν ἴδιον του τὸν ἑαυτόν, ἐφ΄ ὅσον ἐπιλέγει νὰ σέρνεται πίσω ἀπὸ κομματικὰ μαγαζάκια, ἀν τὶ νὰ ἐπιχειρῇ μὲ τὶς δικές του δυνάμεις.

Δυστυχῶς ὅμως τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ βαθύτερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως, διότι στὸ παιχνίδι τοῦ …«τρουπώματος» περιλαμβανόμεθα, σὲ μεγάλον βαθμό, κι ἐμεῖς, οἱ καταγγέλλοντες. Κι αὐτὸ σημαίνει πὼς μποροῦμε νὰ στιγματίσουμε τὸ στραβὸ μόνον ὅταν ἐμεῖς δὲν ἀπολαμβάνουμε. Ὅταν ἀπολαμβάνουμε τὸ …βουλώνουμε!!!

Βιομηχανία …τρουπώματος!!!

Τὸ …«τρούπωμα» εἶναι πολλῶν εἰδῶν καὶ πολλῶν διαφορετικῶν ἐπιπέδων. Δὲν ἔχει νὰ  κάνῃ μὲ τὰ προσόντα καὶ τὶς ἱκανότητες, ἀλλὰ μὲ τὸ πόσο καλὰ …γλείψαμε καὶ σουρθήκαμε πίσω ἀπὸ τοὺς ἀναγκαίους ἐκείνους …εἰδικούς.
Μπορῶ νὰ φέρω πολλὰ παραδείγματα γιὰ τὸν ἰσχυρισμό μου, ἀλλὰ σήμερα θὰ περιορισθῶ μόνον σὲ μίαν καταγγελία τοῦ Χάρη Κοντοπούλου, πρὸ ἐτῶν. Μία καταγγελία, τῆς ὁποίας ἐὰν ἀλλάξετε τὰ ὀνόματα (ΣΥΡΙΖΑ μὲ μΠατΣοΚ ἢ μὲ ΝουΔουλάρα καὶ τὴν Κουμουνδούρου μὲ τὴν Χαριλάου Τρικούπη ἢ τὴν Ῥηγίλλης) θὰ δεῖτε πὼς τὸ πρόβλημα δὲν τὸ ἔφερε ὁ τΣΥΡΙΖΑ. Ἁπλῶς τὸ διαιωνίζει.

Μόλις γύρισα σπίτι, γιὰ λίγο, χρησιμοποιώντας, ὅπως κάθε ἡμέρα, τὸ Μετρό.

Στὸ βαγόνι μία κοπελλίτσα, γύρω στὰ 23, καλοφτιαγμένη μιλοῦσε ὑψηλόφωνα μὲ τὴν φίλη της. Ἄκουγα χωρὶς νὰ τὸ θέλω…

«Κύτταξε Μ…» τῆς ἔλεγε. «Ἠμουν στὰ Γραφεῖα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὴν Κουμουνδούρου κι ἐπέρασαν τὸ ὄνομά μου στὴν λίστα προσλήψεων, μετὰ τὶς ἐκλογές. Στὴν ἀρχὴ θὰ μᾶς προσλάβουν ὡς ἐποχιακοὺς καὶ συμβασιούχους, λόγῳ τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ γιὰ τὴν κάλυψη ἀναγκῶν σὲ νοσοκομεία, παιδικοὺς σταθμούς, τουρισμό, πυρόσβεση, κλπ. Μετὰ θὰ μᾶς πᾶν στοὺς ἀορίστου χρόνου ἢ καὶ στοὺς μονίμους…».

Δὲν ἤθελα νὰ ἀκούσω περισσότερα. Ἀλλωστε θὰ κατέβαινα.

Κατάλαβα πὼς ὅσα προγράμματα καὶ νὰ παρουσιάσῃ ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ νὰ καθησυχάσῃ τὴν πλειοψηφία τῶν συμπατριωτῶν μας, τὰ σχέδιά του εὑρίσκονται στὶς λίστες-ὑποσχέσεων καὶ φθηνῆς ἐλπίδος, ποὺ καταστρώνουν στὴν Κουμουνδούρου.

Ἀλλωστε ἔχουν καλοὺς συμβούλους.

Τὰ πρωτοπαλλήκαρα τοῦ …Ἄκη!!!

Κοντόπουλος Χάρης
30 Μαΐου 2012

Τὸ κακὸ πλέον, ἀπὸ πολὺ καιρό, εἶναι ἀνεξέλεγκτον. Χάσαμε τὶς ὅποιες ἱκανότητές μας, μεταμορφωθήκαμε σὲ …τρωκτικὰ καὶ προσκυνοῦμε, γλείφουμε καὶ σερνώμεθα πίσω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς γελοίους (κάθε κόμματος ἢ χρώματος), πρὸ κειμένου νὰ ἐντοπίσουμε μίαν τρύπα νὰ χωθοῦμε.

Βιομηχανία …τρουπώματος!!! (β)

Αὐτὸ τὸ σπυρί, τοῦ …«τρουπώματος» δὲν σπάει μόνο του.
Θέλει κι ἀπὸ ἔξω μά, κυρίως, ἀπὸ μέσα ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες πιέσεις ποὺ ἀπαιτῶνται, γιὰ νὰ καταστραφῇ καὶ αὐτὸ ἀλλὰ καὶ ὅ,τὶ τὸ δημιουργεῖ. Κι ἐαν μέρος τῶν αἰτίων του εἴμαστε κι ἐμεῖς, τότε κι ἐμεῖς πρέπει νὰ καταστραφοῦμε.
Τὸ πῦον περίσσεψε καὶ σὲ λίγο δὲν θὰ ἀντέχεται ἡ μπόχα του.
Μία χώρα τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι εἶναι τοῦ …«τρουπώματος» δὲν ἀξίζει νὰ ἔχῃ κατοίκους.

Φιλονόη

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply