Ῥέα, Κέα καὶ Καβείρια

Τουρισμὸς στὴν Κέα

Χῶρος Ῥέας – Κυβέλης στὴν Κέα.

Τὸ βλέπουμε στὴν Ἀμφίπολι μὲ τὸν λέοντα, στὸν Ὀρχομενὸ μὲ τὸν λέοντα τῆς Χαιρωνείας, ἀλλὰ κι ἀλλοῦ.

Ὅπως στὰ νομίσματα (1) ὁ λέων φυλᾶ τὴν θεά, ἔτσι κι ὁ πέτρινος τεράστιος λέων (2) στὴν Κέα, προσδιορίζει καὶ φυλᾶ τὸν Καβείριο χῶρο ἐκεῖ.

Τί ἐπισκέπτονται οἱ τουρίστες στήν Κέα;

 

Ξέρουν ὅτι ἐπισκέπτονται Ἀπολλώνιο χῶρο, ὅπως δείχνει τὸ ἀστέρι στό δεύτερο νόμισμα; Ὑπάρχει κάποιος ἐκεῖ νά συνδέσῃ τό τοπικό ἱερό μέ Δελφούς, Ἀμφίπολι κ.ἅ. πού ἐπίσης εἶναι Ἀπολλώνιοι χῶροι;

Ἀναρωτιέμαι, πῶς ὀνομάζουν τὸ «κυκλικὸ πρᾶγμα» ποῦ ὑπάρχει ἐκεῖ. Καί γιατί νά τό ὀνομάσουν;

Στὴν Κέα γίνεται ἀφηρημένος τουρισμός. Ὁ ἀφηρημένος ἢ μὴ ὀνοματισμένος τουρισμὸς, εὔκολα ξεχνιέται!!!

Τί διαστάσεις νά ἔχῃ ἄραγε ἡ δεξαμενή ἐκεῖ; Ἔβαλε τό δακτυλάκι της ἡ Ὀλυμπιάς; Εἶναι αὐτή στό τρίτο νόμισμα; Ποιός ὁ συμβολισμός τῆς μελίσσης στά νομίσματα ΙΟΥΛΙΔΟΣ καί ΚΑΡΘΑΙΑΣ; Πότε στίς ἁπανταχοῦ ἀρχαιότητες, θά ὑπάρξη ὀρθολογιστικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτές;

Ποτὲ ἀπὸ αὐτὴν τὴν γενὰᾷ τῶν ἐνεργῶν ἀρχαιολόγων.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 70 times, 1 visits today)
Leave a Reply