Ῥατσισμοῦ ἀντιμετώπισις;

Τμῆμα Ἀντιμετωπίσεως τῆς Ῥατσιστικῆς Βίας, ἐκτὸς τοῦ ῥατσισμοῦ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Τὸ τοσκικὸ παρακράτος ζεῖ καὶ ἐφαρμόζει τοὺς εὐσεβεῖς στόχους γιὰ μίαν Ἑλλάδα χωρὶς Ἕλληνες!

Ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἀνάρτησις -τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης- ἀξιωματικοῦ τῆς Ἀσφαλείας Ἀττικῆς, μὲ φωτογραφία τῆς πλατείας Μοναστηρακίου ὅπου εἰκονίζονται ἀλλοδαποὶ μικροπωλητὲς ἀλλὰ καὶ διερχόμενοι ἀπὸ διάφορες χῶρες.

Ὁ ἀξιωματικὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ ποὺ ὑπηρετεῖ στο Τμῆμα Ἀντιμετωπίσεως τῆς Ῥατσιστικῆς Βίας συνοδεύει τὴν φωτογραφία τῆς πλατείας, ποὺ εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀλλοδαπούς, μὲ σχόλιο: «Μία πλατεία χωρὶς  Ἕλληνες. Εἶναι πάντα μία ὑπέροχη πλατεία».

Αὐτὸν τὸν πληρώνουμε ἐμεῖς…

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply