Δυτικοί …«τιμωροί»;

Ὁλοένα καὶ πιὸ πιθανὴ μία ἀκόμη στρατιωτικὴ ἀπάντησις τῶν Ἀμερικανῶν στὴν καταγγελλομένη ἐπίθεση μὲ χημικὰ στὴν Συρία.
Ξανὰ τὸ ἴδιο πολυπαιγμένο ἔργο.

ἀπὸ Freedom for Syria μία εἰκόνα ποὺ τὰ λέει ὅλα…

Αὐτὴν τὴν φορὰ ἡ κατηγορία εἶναι χρῆσις χημικῶν ὅπλων.
Ὅπως κάποτε στὸ Ἰρὰκ τοῦ Σαντᾶμ.
Ἡ καὶ στὴν Λιβύη τοῦ Καντάφι.

Καὶ ἂς μὴν ὑπάρχουν ἀποδείξεις.
Καὶ ἂς προειδοποιοῦν ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ Ῥῶσσοι, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ στην Δύση, γιὰ ἀκόμη μίαν «προβοκάτσια»… 

Αὐτοὶ προχωροῦν κανονικὰ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τους, καταστρέφοντας ὁλόκληρες χῶρες καὶ λαούς, χωρὶς νὰ δίδουν κἂν τὶς ἀπαραίτητες καὶ πειστικες ἀποδείξεις.

Ἡ ἀρχέγονος ἐπιβολὴ τοῦ νόμου τοῦ ἰσχυροῦ, ὅπως στὶς κοινωνίες τῶν ζῴων.

Κτυποῦν ἤδη ἀπὸ τὶς 9 Ἀπριλίου τὸ πρωΐ τὴν Συρία (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά) μὲ πυραύλους οἱ «Δυτικοί» (ἤ μήπως τό Ἰσραήλ;) ὡς τιμωρία γιὰ τὴν ὑποτιθεμένη χημικὴ ἐπίθεση τῶν Συρίων στὴν πόλη Ντοῦμα, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν ὀργάνωση «Τζάις ἀλ Ἰσλάμ».

Πρὸς τὸ παρὸν οἱ Ἀμερικανοὶ διαψεύδουν ὅτι εὑρίσκονται πίσω ἀπὸ τὴν ἐπίθεση, ἡ ὁποία εἶχε σὰν στόχο τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ταϊφοῦρ κοντὰ στὴν Δαμασκό.
Πολλοὶ οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τραυματίες ἀνέφερε τὸ συριακὸ πρακτορεῖο εἰδήσων ΣΑΝΑ.

Σὲ μίαν ὑπόθεση πάντως ποὺ θυμίζει ἕνα προδιαγεγραμμένο σχέδιο, καθὼς ἦσαν πολλὲς οἱ προειδοποιήσεις γιὰ προβοκάτσια μὲ χημικά, ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ κτυπηθοῦν οἱ «δυνάμεις τοῦ κακοῦ»…

Καί τι βολικὸ ἀλήθεια…
Κάθε φορὰ ποὺ ὁ Συριακὸς Στρατὸς νικᾶ, πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὸν Ἄσαν μία ἐπίθεσις μὲ «χημικά», ποὺ ξαφαφέρνει τοὺς «Δυτικοὺς τιμωρούς» στὸν συριακὸ πόλεμο…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply