Βουλγαρικὴ ἤθελε τὴν Μακεδονία (καί) ὁ Χίτλερ

Ἡ παραχώρησις τῆς Μακεδονίας

Χίτλερ παρεχώρησε τὴν Μακεδονία ἔως τὸν Ὄλυμπο στοὺς Βουλγάρους.

Τότε ὅμως (Ἰούνιος τοῦ 1943) στὴν κατοχή, μὲ ἕνα συλλαλητήριο 200.000 Ἑλλήνων ὁ Χίτλερ ἔκανε πίσω καὶ ἀκύρωσε τὴν παραχώρηση τῆς Μακεδονίας στοὺς Βουλγάρους.

Σήμερα οἱ Γερμανοί, μὲ σταλινικὴ μορφή, ξαναδίδουν τὴν Μακεδονία στὰ ἀδέλφια τῶν Βουλγάρων, τοὺς Σλαύους τῶν Σκοπίων καί, μετὰ ἀπὸ πολλὰ καὶ πολυπληθέστερα συλλαλητήρια, δὲν φαίνεται νὰ ἱδρώνῃ τὸ αὐτὶ κάποιου…

Ἐὰν ὑπάρχῃ ἡ ἀπορία γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι χειρότερος, τὸ παραπάνω ἱστορικὸ γεγονὸς εἶναι διευκρινιστικό.
Χειρότεροι ἀπό τόν Χίτλερ λοιπόν; 
Καὶ καλὰ γιὰ τοὺς σταλινικούς. Ἐσεῖς οἱ ἄλλοι πού ἀπό πατριῶτες γίντατε Γενίτσαροι;
Ἡ προσμονὴ τῆς τιμωρίας γιὰ ἐσᾶς εἶναι πολὺ χειροτέρα ἀπὸ τὴν καθ’ αὐτὸ τιμωρία. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Νέμεσις δὲν θὰ δείξη οἶκτο! Οὔτε μὲ τὸ «πέσιμό» σας θὰ σταματήσουν τὰ συλλαλητήρια.

Θὰ γίνουν ἐντονότερα, μὲ ἀπαίτηση δικαιοσύνης.
Μαρία εἶσαι νέα ἀκόμη…

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

(Visited 767 times, 1 visits today)
Leave a Reply