Γελοιότητες ἀθλίων ποὺ ὁδηγοῦν σὲ νέο ἐμφύλιο

Εἶναι ἄθλιοι!!
Ἄκουγα τὴν ἐχθεσινὴ συζήτηση στὴν Βουλὴ καὶ (κυριολεκτικῶς) τρελλάθηκα μὲ τὸ ἐπίπεδον τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν!!!

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν δημοκρατία στὸν τόπο, παρουσιάζοντας αὐτὸ τὸ φρικτὸ θέαμα μέσα στὸ κοινοβούλιο, προφανῶς κάτι ἔχουν καταλάβη λάθος.
Ἤ, ὀρθότερα, δὲν ἔχουν καταλάβη ἀκόμη καὶ τὰ προφανῆ!!!

Ἕνα σάπιο πολιτικὸ σύστημα, ποὺ σέρνεται στὸν βοῦρκο, διχάζοντας τοὺς Ἕλληνες.
Τὴν ἱδίαν στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα ὅμως χωρίζεται στὰ δύο, οἱ ἐχθροί της καραδοκοῦν…
Ἤδη διεξάγεται ἕνας «ἄτυπος ἐμφύλιος» πόλεμος, στὸν ὁποῖον συμμετέχουν οἱ πάντες καὶ εἶναι θέμα χρόνου πλέον τὸ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸ «ἄτυπος» καὶ νὰ ἐξελιχθῇ σὲ «κανονικό» ἀδελφοκτόνο πόλεμο.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 590 times, 1 visits today)
Leave a Reply