Ὑβριστὲς σκυλεύουν νεκροὺς

Πηγαίνεις σὲ μίαν κηδεία καὶ γιὰ τὸν νεκρό, ποὺ ἦταν θῦμα αὐτοκινητιστικοῦ, δὲν λές: «ἂς πρόσεχε!»…
Δὲν λὲς «δὲν ἦταν καλὸς ὁδηγός»…
Δὲν λές, τέλος πάντων, κάτι ποὺ νὰ τὸν θ;γῃ… Οὔτε πὼς δὲν εἶχε καλὰ ἀντανακλαστικὰ ὥστὲ νὰ μὴν προσέχῃ περισσότερο καὶ νὰ ἀποφύγῃ αὐτὸν ποὺ ἦλθε καταπάνω του…
Στὴν τελικὴ οὐδέποτε λὲς πὼς αὐτὸς ἔφταιγε ποὺ πῆγε καὶ σκοτώθηκε….
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν ἀκόμη ἡ σορὸς εἶναι ζεστή…

Τὸ ἴδιο κάνεις καὶ γιὰ κάποιον ἀσθενὴ ποὺ ἀπεβίωσε.
Δὲν ἰσχυρίζεσαι πὼς δὲν ἐπρόσεξε τὴν ὑγεία του…
Καί, οἱ κάθε λογῆς ἄνθρωποι, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ  πλάτη τῆς γῆς μας, ἀντιμετωπίζουν μὲ σεβασμὸ τὸν κάθε νεκρό…!!!
Ὅλοι σέβονται τοὺς νεκρούς… Τοὺς κάθε εἴδους νεκρούς…
Πουθενὰ τόση σκύλευσις, ὅσο ἐδῶ…
Ἀκόμη καὶ στὶς πλέον πρωτόγονες φυλὲς τοῦ πλανήτου μας, ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς νεκροὺς εἶναι αὐτονόητος…

Μόνον ἐδῶ δὲν ἰσχύουν αὐτά.

Αὐτὰ ποὺ ζοῦμε ἐμεῖς, μόνον ἀπὸ τοὺς «προοδευτικούς» ὑπανθρώπους τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θὰ μποροῦσαν, σὲ παγκόσμιο πρώτη, νὰ λέγονται καὶ νὰ πράττονται.
Ἀνέτρεψαν ἀκόμη καὶ τὰ παγκόσμια δεδομένα στοιχειωδῶν κανόνων ἀνθρωπίνου συνπεριφορᾶς καὶ  σεβασμοῦ πρὸς τοὺς νεκρούς!!!

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply